UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

SFA-125 Geometrie descriptivă

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul I, sem 1, 2019-2020 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C+2L | Credite ECTS: 4
Departament:
Studiul Formei și Ambient
Titular:
conf.dr.arh. Doina Niculae
Colectiv:

lect. dr. arh. Sorana Untanu, asist. dr. arh. Valeria Potenchi, asist. dr. arh. Ioana Avram

Obiective:

Cursul furnizează studenților elementele formative necesare educării percepției spațiale, precum și informațiile necesare realizării reprezentărilor arhitecturale. Din geometria descriptivă clasică se studiază numai elementele esențiale, proprii gândirii în spațiu a arhitectului.
Utilizând mijloacele geometriei descriptive, se studiază in a doua jumatate a semestrului formele geometrice care au aplicație directă în arhitectura si design: Forme poliedrale, Suprafețe riglate: geometria bolților, paraboloizi hiperbolici, scări elicoidale.

Conținut:

Titlurile cursurilor:

1. Sisteme de proiecție. Clasificare, definiție, proprietăți. Transformări geometrice. Punctul.
2. Dreapta. Reprezentări, proiecții, urme. Poziții particulare ale dreptei.
3. Planul. Reprezentare, urme, intersecții de plane. Pozițiile particulare ale planului.
4. Metodele geometriei descriptive. Metoda schimbării planelor de proiecție.
5. Construcția umbrelor în axonometria ortogonală izometrică.
6. Construcția umbrelor în dublă proiecție ortogonală.
7. Rezolvarea acoperișurilor cu versanți de pante egale.
8. Rezolvarea acoperișurilor cu calcane. Poliedre neregulate.
9. Intersecții de poliedre neregulate.
10. Poliedre regulate si semiregulate
11. Suprafețe conice și cilindrice. Reprezentare, secțiuni, desfășurare.
12. Cercul și sfera.
13. Geometria boltilor. Suprafețe riglate. Definiție, clasificări.
14. Suprafețe elicoidale. Reprezentare, clasificări, aplicații în arhitectură.

Titlurile temelor practice:

1. Reprezentarea punctului.
2. Reprezentarea dreptei. Condiția ca un punct să aparțină unei drepte.
3. Reprezentarea planului. Condiția ca o dreapta să aparțină unui plan.
4. Schimbarea planelor de proiecție.
5. Construcția umbrelor în axonometria ortogonală izometrică.
6. Construcția umbrelor în dublă proiecție ortogonală.
7. Test - Construcția umbrelor în dublă proiecție ortogonală.
8. Rezolvarea acoperișurilor cu calcane.
9. Intersecții de poliedre neregulate.
10. Intersecții de poliedre regulate.
11. Intersectii de suprafețe conice și cilindrice.
12. Tangente de sfere in dubla proiectie ortogonala.
13. Bolti - reprezentare axonometrică.
14. Suprafețe elicoidale; aplicații în arhitectură.

Metoda de predare:

Prelegeri și exemplificări la calculator, lucrări practice la planșetă.

Mod de evaluare:

Media celor mai mari 10 note de la lucrările practice = 40%, media dintre testul pe parcurs + examenul final = 60%, cu conditia ca media dintre testul pe parcurs si examenul final sa fie minim 4,50.

Bibliografie minimală:

Doina Niculae – Noțiuni de geometrie descriptivă în reprezentările de arhitectură, Ed. universitară "Ion Mincu", București, 2004
Doina Niculae și Iulius Ionescu, Geometria Formelor Arhitecturale, Ed. universitară "Ion Mincu", București, 2009
Mircea Enache și Iulius Ionescu - Geometrie descriptivă și perspectivă, Ed. Did.și Ped., București,1983.
Aurelian Tănăsescu – Geometrie descriptivă, perspectivă, axonometrie, Ed. Tehnică, 1975.

Observații:

In sesiunea iunie-iulie 2020, examenul se va sustine on-line, in data si la ora programate in orarul de sesiune iunie-iulie 2020.
Studentii vor alege la ce subiect vor sustine examenul: testul pe parcurs (umbre in epura) sau examen final (scari elicoidale). Nota obtinuta la subiectul respectiv in sesiunea ianuarie-februarie 2020 se va inlocui cu nota obtinuta in sesiunea iunie-iulie 2020 si nota finala se va recalcula. Celelalte note nu se modifica.
Nota finala se va calcula astfel: Media celor mai mari 10 note de la lucrările practice = 40%, media dintre testul pe parcurs + examenul final = 60%, cu conditia ca media dintre testul pe parcurs si examenul final sa fie minim 4,50.
Studentii restantieri isi pot echivala media obtinuta la lucrarile practice in anii anteriori.
Studentii restantieri care in anul 1 au sustinut examene la disciplinele Reprezentari geometrice (sem. 1) si Geometria Formelor Tridimensionale (sem. 2) pot alege la ce subiect vor sustine examenul, astfel:
- Reprezentari Geometrice: test pe parcurs (umbre in epura) sau examen final (intersectii de poliedre neregulate)
- Geometria Formelor Tridimensionale: test pe parcurs (rezolvarea acoperisurilor cu calcane) sau examen final (scari elicoidale)
Mai multe informatii privind organizarea examenului se pot obtine pe e-mail (persp.int@gmail.com) si pe urmatorul grup de Facebook: UAUIM INT Geometrie si Perspectiva
ATENTIE: La examen pot participa numai studentii care sunt inscrisi in catalog.

Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/