PID-75 Ergonomie și desen tehnic

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul I, sem 1, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C+1L | Credite ECTS: 3

Ergonomie și desen tehnic

Ergonomie si desen tehnic romana 2.doc

Ergonomie și desen tehnic

Ergonomie si desen tehnic engleza 1.doc

Fișa disciplinei

Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
conf. Mariana Croitoru
Colectiv:
Lect. dr. arh. Codruța IANA Asist. dr. arh. Mihaela LĂCRARU Asist. dr. arh. Dan Adrian IONESCU
Obiective:
- însușirea elementelor teoretice fundamentale de ergonomie și desen tehnic, care condiționează practica în arhitectura de interior, în designul de produs și mobilier - particularizarea elementelor specifice ce definesc ergonomia spațiului arhitectural interior în cadrul programelor arhitecturale, a obiectelor de design și a mobilierului - lucrări practice realizate cu scopul parcurgerii tematice a cursului teoretic prin documentare, exemplificări și verificări
Conținut:
CURS 1,2 Concepte: ERGONOMIE, spațiu interior funcțional - un domeniu de activitate tehnico-științific din cadrul psihologiei muncii, care prin colaborarea dintre psihologi, fiziologi și tehnicieni studiază și realizează o astfel de organizare a sistemului "om - mașină - condiții de loc de muncă" în așa fel, încât munca să fie efectuată cu costuri biologice minime și maximă eficiență. - are ca scop adaptarea sarcinilor de muncă și a locului de muncă la oameni cât și a oamenilor față de muncă și loc de muncă. - optimizarea funcționării sistemului "om-mașină-condiții de muncă". - domeniu interdisciplinar (interacționează cu tehnologia industrială, designul industrial, psihologia, ergometria, etc.) - ergonomia este indispensabilă pentru orice domeniu de activitate - ergometria, un domeniu al stiinței măsurării 1. Introducere în teoria spațului interior funcțional (programe de arhitectură): 1.1. Scurt istoric - apariție și evoluție 1.2. Tipologii - programe de bază - programe conexe (întrepătrunderea programelor de bază) 2. Dimensiunea conceptuală a programelor de arhitectură – disciplina de sinteză a arhitecturii contemporane 2.1. Program de arhitectură = principii și metode de configurare a spațiului (atât interior cât și exterior) având ca finalitate clădirea, construcția 2.2. Temă de proiectare = programul de arhitectură particularizat de amplasament, dimensiuni, condiții ale cadrului natural și construit 2.3. Proiect de arhitectură = finalitatea studiului în conformitate cu tema de proiectare (la o anumită comandă socială) CURS 3 3. Formă – funcțiune + tehnică și tehnologie în practica arhitecturală 3.1. Proiectarea de arhitectură = program – temă – proiect de arhitectură 3.2. Rezolvarea și elaborarea proiectului de arhitectură: 3.2.1. Schemă funcțională 3.2.2. Dimensionări, ergometrie și ergonomie 3.2.3. Volumetrie (legi compoziționale) CURS 4 4. Programe de arhitectură, exemple 4.1. Programe civile a) de locuire b) culturale, educaționale și de cult c) pentru sănătate d) agrement, sport, turism e) comerț + afaceri f) politico – sociale g) de producție (industriale, agricole, pentru transporturi) 4.2. Programe militare (de apărare) CURS 5-7 + LUCRĂRI PRACTICE (desen tehnic) 5. Programul de locuire 5.1. Locuința = program de arhitectură 5.2. Ergonomia spațiului interior al locuinței (funcțiuni) 5.3. Designul obiectelor necesare, mobilierului 5.4. Reprezentare grafică. Dimensiuni. Cotare. CURS 8,9 + LUCRĂRI PRACTICE (desen tehnic) 6. Programe culturale (teatre, cinematografe, filarmonici, biblioteci) - educaționale (creșe, grădinițe, școli, licee, universități) CURS 10,11 + LUCRĂRI PRACTICE (desen tehnic) 8. Programe pentru agrement - sport (săli, bazine, stadioane) - turism (motel, hostel, hotel) CURS 12,13 + LUCRĂRI PRACTICE (desen tehnic) 9. Programe pentru comerț (magazine, mall-uri) CURS 14 + LUCRĂRI PRACTICE (desen tehnic) 10. Programe administrative - afaceri (clădiri de birouri)
Metoda de predare:
- toate programele luate în studiu vor avea scheme funcționale și vor fi dimensionate ( conform normativelor în vigoare)
Mod de evaluare:
- 4-5 teste - examen final
Bibliografie minimală:
ERNST and PETER NEUFERT - Architects’ Data, Third Edition Ed. School of Architecture, Oxford Brooks University Notițe de curs, teste și seminar