PID-61 Studiul formei (2)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul I, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2P | Credite ECTS: 3
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
lect. Roland Edgar Vasiliu
Colectiv:
Lect. dr. design. Roland Vasiliu, Asist. dr. arh. Bogdan Radu
Obiective:

Insusirea tehnicilor de reprezentare grafica specifice
Exersarea tehnicii compozitionale specifice grafic design-ului

Conținut:

Tema1 – Compozitie alb-negru cu elemente grafice
Tema2 – Compozitie policroma cu elemente grafice
Tema3 - Compozitie alb-negru cu obiectele studiate la atelier
Tema4 - Compozitie policroma cu obiectele studiate la atelier
Tema5 – Studiu alb-negru - inscriptionarea obiectele studiate la atelier
Tema6 - Studiu policrom - obiectele studiate la atelier
Tema7 - Studiu tehnica mixta - inscriptionare ambalaj

Metoda de predare:

Expuneri teoretice cu o săptămână înaintea lucrării practice
Lucrări practice executate în atelier cu îndrumare.

Mod de evaluare:

Media celor mai bune 5 lucrări, nota finala fiind calculata cu zecimale, fara rotunjire

Bibliografie minimală:

Pentru fiecare tehnica in parte – albume de arta, imagini portofolii design