PID-61 Studiul formei (2)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2P | Credite ECTS: 3
Titular:
lect. Roland Edgar Vasiliu
Colectiv:
Lect. dr. design. Roland Vasiliu, Asist. dr. arh. Bogdan Radu
Obiective:
Insusirea tehnicilor de reprezentare grafica specifice
Exersarea tehnicii compozitionale specifice grafic design-ului
Conținut:
Tema1 – Compozitie alb-negru cu elemente grafice
Tema2 – Compozitie policroma cu elemente grafice
Tema3 - Compozitie alb-negru cu obiectele studiate la atelier
Tema4 - Compozitie policroma cu obiectele studiate la atelier
Tema5 – Studiu alb-negru - inscriptionarea obiectele studiate la atelier
Tema6 - Studiu policrom - obiectele studiate la atelier
Tema7 - Studiu tehnica mixta - inscriptionare ambalaj
Metoda de predare:
Expuneri teoretice cu o săptămână înaintea lucrării practice
Lucrări practice executate în atelier cu îndrumare.
Mod de evaluare:
Media celor mai bune 5 lucrări, nota finala fiind calculata cu zecimale, fara rotunjire
Bibliografie minimală:
Pentru fiecare tehnica in parte – albume de arta, imagini portofolii design