Alegeri

Alegeri universitare 2020-2024

Publicat 28 mai 2019, actualizat 3 ianuarie 2023
9-30 ianuarie 2023

Alegeri la departamentul Științe Tehnice pentru ocuparea locului vacant din Senatul UAUIM

12 noiembrie 2022

Alegeri la departamentul Studiul formei și ambient

19 aprilie 2022

Alegeri pentru desemnarea directorilor Școlilor doctorale și a membrilor conducători de doctorat ai consiliilor Școlilor doctorale

12 noiembrie 2021

2021.11.12-PV Rezultate alegeri.pdf

8 noiembrie 2021
1 noiembrie 2021

Calendar alegeri DPUDT 2021.pdf

26 octombrie 2021
10 iunie 2020

Alegeri pentru completarea componenței Consiliului Școlii Doctorale de Arhitectură

10 iunie 2021

Candidatura Eugen Marinescu.pdf

PV Validare candidat pentru functia director departament.pdf

9 iunie 2021

Calendar alegeri PUDT.pdf

14 septembrie 2020

Alegeri pentru Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD)

8 aprilie 2020

Pe 7.04.2020 s-a încheiat perioada de depunere a dosarelor de candidatură la funcția de Director al departamentului de Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială. A fost înregistrat un sigur candidat, în persoana d-lui lector univ. dr. arh. Alexandru Calcatinge.

6 aprilie 2020

Calendar alegeri PUDT aprilie 2020.pdf

19 martie 2020

Concurs public pentru ocuparea funcțiilor de decani ai facultăților din cadrul UAUIM, mandat 2020-2024

25 februarie 2020

În data de 24 februarie 2020 s-au desfășurat alegerile în vederea desemnării Rectorului UAUIM. Dintr-un total de 268 alegători, s-au prezentat la vot 202. A fost ales rector candidatul unic prof. dr. arh. Marian Moiceanu, cu 178 de voturi. Au fost înregistrate 15 voturi nule și 9 voturi albe. A fost întrunit cvorumul necesar de minimum 2/3 din numărul de alegători. Pe parcursul votării nu s-au înregistrat evenimente. Nu se va organiza turul al doilea. Biroul electoral al UAUIM a validat alegerile.

21 februarie 2020

În urma reluării alegerilor pentru poziția de membru în Senatul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” în cadrul Departamentului Sinteza Proiectării de Arhitectură, ca urmare a vacantării a două locuri, au fost votați următorii membri:

  1. Prof. dr. arh. Niculae Grama
  2. Lector dr. arh. Letiția Bărbuică

Procedura de alegeri a fost respectată.

Biroul Electoral al UAUIM

20 februarie 2020

Luni, 24 februarie 2020, între orele 9:00-17:00 se vor desfășura alegerile pentru desemnarea Rectorului UAUIM. Sunt invitate să participe toate cadrele didactice și de cercetare titulare ale Universității. Conform art. 22.4. din Metodologia privind organizarea si desfășurarea alegerilor universitare pentru anul universitar 2019-2020, alegerile se consideră valide dacă participă la procesul de vot cel puțin 2/3 din numărul persoanelor cu drept de vot.

Secția de votare va fi amplasată în holul de acces în Universitate. Alegătorii sunt rugați că aibă asupra lor un document de identitate.

Listele de alegători în vederea desemnării Rectorului UAUIM pot fi consultate în tabelul anexat, sau la avizierul Serviciului Personal. Orice omisiune sau neconcordanță va fi semnalată până vineri, 21 februarie, ora 12:00, Biroului electoral al UAUIM.
Personal didactic si de cercetare alegeri rector febr 2020.xlsx

20 februarie 2020

În urma alegerilor desfășurate în cadrul Senatului UAUIM, noul președintele al Senatului este dl. prof. emerit dr. arh. Cristian Ion Drughean.

12 februarie 2020

Alegeri universitare 2020-2024 poziția de Rector

Candidat: Prof.univ.dr.arh. Marian MOICEANU

Comunitatea academică este invitată marți, 18 februarie 2020, ora 12:30, în Sala Frescelor, unde se vor desfășura următoarele activități:

11 februarie 2020

Candidat unic la poziția de rector, prof. dr. arh. Marian Moiceanu:

6 februarie 2020

În data de 05.02.2020 s-a încheiat perioada de depunere a candidaturilor pentru funcția de Președinte al Senatului UAUIM. Au fost depuse două candidaturi, după cum urmează:

În data de 05.02.2020 s-a încheiat perioada de depunere a candidaturilor pentru funcția de Rector al UAUIM. A fost depusă o singură canditatură, a prof. dr. arh. Marian Moiceanu.

29 ianuarie 2020

Senatul UAUIM a validat alegerile la nivelul cadrelor didactice și de cercetare titulare, pentru Senat și Consiliilor facultăților, pentru toate departamentele UAUIM, conform listelor de mai jos:
Lista membrii Senat si CF.pdf

23 ianuarie 2020

Biroul electoral al UAUIM a validat alegerile la nivelul Senatului și Consiliilor facultăților pentru toate departamentele UAUIM, cu excepția Departamentului Științe Tehnice. În urma contestației primite de Biroul Electoral al UAUIM, privitoare la derularea votului din data de 17.01.2020 in cadrul Departamentului Științe Tehnice, Biroul Electoral al UAUIM decide reluarea procesului electoral în cadrul Departamentului Științe Tehnice. Se vor organiza alegeri, în aceleași condiții prevăzute de Metodologia privind organizarea si desfășurarea alegerilor universitare pentru anul universitar 2019-2020 și cu aceeași candidați, în data de luni, 27 ianuarie, atât pentru Senat, cât și pentru Consiliile facultăților. Membrii Departamentului Științe Tehnice cu drept de vot sunt rugați să se prezinte la secția de votare a Departamentului, în intervalul 9:00-17:00. Secția va fi organizată în Laboratorul de Tehnologie Arhitecturală a Departamentului Științe Tehnice. În condițiile prevăzute de metodologie, se va organiza, dacă este cazul, o nouă rundă de alegeri marți, 28 ianuarie.

Senatul UAUIM va valida alegerile la nivelul întregii Universități după validarea integrală a acestora de către Biroul electoral al UAUIM

14 ianuarie 2020

Alegerile pentru Consiliile Facultăților și pentru Senatul UAUIM

Astăzi, 14 ianuarie 2020, Biroul Electoral al UAUIM a validat următoarele candidaturi depuse la Registratura Universității, conform tabelelor anexate. Orice sesizare în raport cu conținutul tabelelor va fi adusă la cunoștința Biroului Electoral al UAUIM, până miercuri, 15.01.2020, ora 14:00.

2020.01.14-Centralizator candidati Senat si Consiliile facultatilor.doc

Vă așteptăm în număr cât mai mare la vot, vineri, 17 ianuarie 2020, la secțiile de votare ale departamentelor, între orele 9:00-17:00. Pentru a fi validate alegerile, este necesară prezența a minimum 2/3 din numărul de alegători.

7 ianuarie 2020

Conform Metodologiei privind organizarea si desfășurarea alegerilor universitare pentru anul universitar 2019-2020,
1. Conform art. 11.2, candidaturile pentru funcția de membru al Consiliului facultății se depun la Registratura universității până pe 10 ianuarie, ora 14:00.
2. Conform art. 17.2, candidaturile pentru funcția de membru în Senatul universitar se depun la Registratura universității până pe 10 ianuarie, ora 14:00.

20 decembrie 2019

Pe data de 18 decembrie 2019, Senatul UAUIM a validat, cu unanimitate de voturi, rezultatele alegerilor pentru funcțiile de Director de Departament și Membru în Consiliul Departamentului, conform tabelului de mai jos. A existat o contestație cu privire la desfășurarea votului în cadrul alegerilor organizate de Departamentul Științe Tehnice, depusă la Registratura UAUIM în data de 18.12.2019. Biroul Electoral al UAUIM a luat act de contestație și a înaintat-o către Comisia de Etică a UAUIM, în vederea analizării acesteia.

2019.12.18-Rezultate alegeri Dir DEP si CDep.pdf

6 decembrie 2019

2019.12.06-PV validare candidați pentru funcția DIRECTOR DEPARTAMENT.docx

3 decembrie 2019

Membri Birouri electorale sectii de votare.docx

22 noiembrie 2019

Metodologie privind organizarea și desfășurarea alegerilor universitare pentru anul universitar 2019–2020
și Metodologie privind organizarea și funcționarea Biroului Electoral al UAUIM și a Birourilor Electorale ale secțiilor de votare:
Metodologie alegeri universitare 2019-2020 191118.pdf

5 iulie 2019

Pe data de 26 iunie 2019, între orele 9:00-17:00 și-au exprimat votul 177 de membri ai comunității academice a UAUIM, dintr-un total de 261 de alegători, realizându-se astfel cvorumul necesar validării referendumului.

Referendumul a urmărit stabilirea prin vot a uneia dintre cele două modalități legale de desemnare a rectorului.

Potrivit prevederilor art. 12 din Ordinul nr. 3751/2015, rectorul poate fi desemnat prin una din următoarele modalități:

  1. Pe baza unui concurs public, în baza unei metodologii aprobate de senatul universitar nou-ales;
  2. Prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din cadrul universității și al reprezentanților studenților din senatul universitar și din consiliile facultăților.

Pentru prima modalitate de desemnare a rectorului au fost numărate 36 de voturi. Pentru a doua modalitate au fost numărate 141 de voturi. Nu au existat voturi nule sau albe. Nu au existat incidente în timpul votului, în cadrul secției de votare.

Prin urmare, rectorul UAUIM va fi ales prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din cadrul universității și al reprezentanților studenților din senatul universitar și din consiliile facultăților.

13 iunie 2019
6 iunie 2019

Metodologie referendum UAUIM 2019.pdf

28 mai 2019
Referendum pentru stabilirea modalității de desemnare a rectorului