Referendum pentru stabilirea modalității de desemnare a rectorului

28 mai 2019

26 iunie 2019 – vă așteptăm la vot!

Modalitatea de desemnare a rectorului, pe baza unui concurs public sau prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din cadrul universității și al reprezentanților studenților din senatul universitar și din consiliile facultăților se stabilește prin referendum. Referendumul se organizează la fiecare 4 ani de către instituția de învățământ superior, cu minimum 6 luni înainte de desemnare (conf. OMECS 3751 / aprilie 2015)


Alegeri universitare 2020-2024