UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

Alegeri universitare 2020-2024

23 ianuarie 2020

Biroul electoral al UAUIM a validat alegerile la nivelul Senatului și Consiliilor facultăților pentru toate departamentele UAUIM, cu excepția Departamentului Științe Tehnice. În urma contestației primite de Biroul Electoral al UAUIM, privitoare la derularea votului din data de 17.01.2020 in cadrul Departamentului Științe Tehnice, Biroul Electoral al UAUIM decide reluarea procesului electoral în cadrul Departamentului Științe Tehnice. Se vor organiza alegeri, în aceleași condiții prevăzute de Metodologia privind organizarea si desfășurarea alegerilor universitare pentru anul universitar 2019-2020 și cu aceeași candidați, în data de luni, 27 ianuarie, atât pentru Senat, cât și pentru Consiliile facultăților. Membrii Departamentului Științe Tehnice cu drept de vot sunt rugați să se prezinte la secția de votare a Departamentului, în intervalul 9:00-17:00. Secția va fi organizată în Laboratorul de Tehnologie Arhitecturală a Departamentului Științe Tehnice. În condițiile prevăzute de metodologie, se va organiza, dacă este cazul, o nouă rundă de alegeri marți, 28 ianuarie.

Senatul UAUIM va valida alegerile la nivelul întregii Universități după validarea integrală a acestora de către Biroul electoral al UAUIM

14 ianuarie 2020

Alegerile pentru Consiliile Facultăților și pentru Senatul UAUIM

Astăzi, 14 ianuarie 2020, Biroul Electoral al UAUIM a validat următoarele candidaturi depuse la Registratura Universității, conform tabelelor anexate. Orice sesizare în raport cu conținutul tabelelor va fi adusă la cunoștința Biroului Electoral al UAUIM, până miercuri, 15.01.2020, ora 14:00.

2020.01.14-Centralizator candidati Senat si Consiliile facultatilor.doc

Vă așteptăm în număr cât mai mare la vot, vineri, 17 ianuarie 2020, la secțiile de votare ale departamentelor, între orele 9:00-17:00. Pentru a fi validate alegerile, este necesară prezența a minimum 2/3 din numărul de alegători.

7 ianuarie 2020

Conform Metodologiei privind organizarea si desfășurarea alegerilor universitare pentru anul universitar 2019-2020,
1. Conform art. 11.2, candidaturile pentru funcția de membru al Consiliului facultății se depun la Registratura universității până pe 10 ianuarie, ora 14:00.
2. Conform art. 17.2, candidaturile pentru funcția de membru în Senatul universitar se depun la Registratura universității până pe 10 ianuarie, ora 14:00.

20 decembrie 2019

Pe data de 18 decembrie 2019, Senatul UAUIM a validat, cu unanimitate de voturi, rezultatele alegerilor pentru funcțiile de Director de Departament și Membru în Consiliul Departamentului, conform tabelului de mai jos. A existat o contestație cu privire la desfășurarea votului în cadrul alegerilor organizate de Departamentul Științe Tehnice, depusă la Reigistratura UAUIM în data de 18.12.2019. Biroul Electoral al UAUIM a luat act de contestație și a înaintat-o către Comisia de Etică a UAUIM, în vederea analizării acesteia.

2019.12.18-Rezultate alegeri Dir DEP si CDep.pdf

6 decembrie 2019

2019.12.06-PV validare candidați pentru funcția DIRECTOR DEPARTAMENT.docx

3 decembrie 2019

Membri Birouri electorale sectii de votare.docx

22 noiembrie 2019

Metodologie privind organizarea și desfășurarea alegerilor universitare pentru anul universitar 2019–2020
și Metodologie privind organizarea și funcționarea Biroului Electoral al UAUIM și a Birourilor Electorale ale secțiilor de votare:
Metodologie alegeri universitare 2019-2020 191118.pdf

5 iulie 2019

Pe data de 26 iunie 2019, între orele 9:00-17:00 și-au exprimat votul 177 de membri ai comunității academice a UAUIM, dintr-un total de 261 de alegători, realizându-se astfel cvorumul necesar validării referendumului.

Referendumul a urmărit stabilirea prin vot a uneia dintre cele două modalități legale de desemnare a rectorului.

Potrivit prevederilor art. 12 din Ordinul nr. 3751/2015, rectorul poate fi desemnat prin una din următoarele modalități:

  1. Pe baza unui concurs public, în baza unei metodologii aprobate de senatul universitar nou-ales;
  2. Prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din cadrul universității și al reprezentanților studenților din senatul universitar și din consiliile facultăților.

Pentru prima modalitate de desemnare a rectorului au fost numărate 36 de voturi. Pentru a doua modalitate au fost numărate 141 de voturi. Nu au existat voturi nule sau albe. Nu au existat incidente în timpul votului, în cadrul secției de votare.

Prin urmare, rectorul UAUIM va fi ales prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din cadrul universității și al reprezentanților studenților din senatul universitar și din consiliile facultăților.

13 iunie 2019
6 iunie 2019

Metodologie referendum UAUIM 2019.pdf

28 mai 2019
Referendum pentru stabilirea modalității de desemnare a rectorului
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/