UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

Plan de învățământ 2018-2019, anul II (sem. 3 și 4)

Facultatea de Urbanism / Peisaj și Teritoriu
Master

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Modul 2/7 - Peisajul și dezvoltarea teritorială - 8cr - prof.dr.arh. Cătălin Sârbu
1. UT-2 Peisaj cultural și dezvoltare DF 1C+1L - 28 4 - lect.dr.arh Alexandru Calcatinge
2. UP-40 Sitologie și dezvoltare sustenabilă DF 2C - 28 4 - lect.dr.arh Mihaela Hărmănescu
Modul 2/8 - Știință și conservare în peisaj - 8cr - asist.dr.arh. Mihaela Hărmănescu
3. UP-98 Tehnologie în peisaj DTD 2C - 28 4 - conf.dr.arh Cristina Enache
4. UP-56 Antropologie urbană DC 2C - 28 4 - dr.ist. Adrian Majuru
Modul 2/9 - Peisajul în orașul contemporan - 14cr - lect.dr.urb. Andreea Popa
5. UP-59 Dezvoltare turistică și peisaj DTD 2C - 28 4 - lect.dr.urb Andreea Popa
6. UT-109 Căile de comunicație și infrastructura teritorială în peisaj DF 2C - 28 4 - conf.dr.arh. Mihaela Negulescu
7. UP-110 Cercetare, Scenografie și Artă în Peisaj DC 2C+1L - 42 6 - conf.dr.arh. Cerasella Crăciun
Modul 2/10 - Componenta economică a peisajului - 12cr - lect.dr.arh. Mihaela Harmanescu
8. UP-156 Economia peisajului și agricultura urbană DS - 2C 28 - 2 lect.dr.urb Andreea Popa
9. UP-142 Practică profesională DS - 7L 98 - 10 lect.dr.arh Mihaela Hărmănescu
Modul 2/11 - Cercetare îndrumată - 18cr - conf.dr.arh. Cerasella Crăciun
10. UP-112 Cercetare îndrumată în problematica complexă a peisajului DS - 2L 28 - 3 lect.dr.arh Mihaela Hărmănescu
11. UP-131 Proiect Dizertație DS - 4P 56 - 15 conf.dr.arh. Cerasella Crăciun
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 15 15 420 30 30  
12.   Susținere dizertatie - 10
Simboluri departamente
UTPlanificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
UPProiectare Urbană și Peisagistică
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DTDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/