Plan de învățământ
Peisaj și Teritoriu, anul 2 de master, 2023-2024

master / 2 ani
Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Max. ore online Titular
S1 S2 S1 S2
Modul 2/7 - Peisajul și dezvoltarea teritorială - 8cr - prof.dr.arh. Cătălin Sârbu
1. UT-2 Peisaj cultural și dezvoltare DF 1C+1L - 28 4 - 6+5 lect.dr.arh Alexandru Calcatinge
2. UP-40 Sitologie și dezvoltare sustenabilă DF 2C - 28 4 - 13 conf.dr.arh Mihaela Hărmănescu
Modul 2/8 - Știință și conservare în peisaj - 8cr - conf.dr.arh. Mihaela Hărmănescu
3. UP-98 Tehnologie în peisaj DD 2C - 28 4 - 13 conf.dr.arh Cristina Enache
4. UP-56 Antropologie urbană DC 2C - 28 4 - 13 dr.ist. Adrian Majuru
Modul 2/9 - Peisajul în orașul contemporan - 14cr - conf.dr.urb. Andreea Necșulescu
5. UP-59 Dezvoltare turistică și peisaj DD 2C - 28 4 - 13 conf.dr.urb Andreea Necșulescu
6. UT-109 Căile de comunicație în peisaj DF 2C - 28 4 - 13 prof.dr.arh. Mihaela Negulescu
7. UP-110 Cercetare, Scenografie și Artă în Peisaj DC 2C+1L - 42 6 - 13+5 prof.dr.arh. Cerasella Crăciun
Modul 2/10 - Componenta economică a peisajului - 12cr - conf.dr.arh. Mihaela Harmanescu
8. UP-156 Economia peisajului productiv DS - 2C 28 - 2 13 conf.dr.urb Andreea Necșulescu
9. UP-142 Practică profesională DS - 7L 98 - 10 34 conf.dr.arh Mihaela Hărmănescu
Modul 2/11 - Cercetare îndrumată - 18cr - prof.dr.arh. Cerasella Crăciun
10. UP-112 Cercetare îndrumată DS - 2L 28 - 3 10 conf.dr.arh Mihaela Hărmănescu
11. UP-131 Proiect Disertație DS - 4P 56 - 15 20 prof.dr.arh. Cerasella Crăciun
Total ore obligatorii / credite 15 15 420 30 30
12.   Susținere dizertatie - 10
Simboluri departamente
UPProiectare urbană și peisagistică
UTPlanificare urbană și dezvoltare teritorială
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Llucrări
Pproiectare