PID-111 Atelier arhitectură (4.1)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul IV, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 7
Fișa disciplinei:
PID-111 I Atelier arhitectura (4.1).pdf
Departament:
Proiectare de interior și design
Titular:
conf. Oana Diaconescu
Colectiv:
lect.dr.arh.int. Mihaela Lazăr / lect.dr.arh.Daniel N.Armenciu / prof.dr.arh. Tomnița Florescu / lect.dr.arh. Justin Baroncea
Obiective:
- capacitatea de a proiecta și a prezenta, inclusiv prin tehnici digitale, proiecte de arhitectură de interior cu funcțiuni multiple
- capacitatea de a analiza clădirea existentă, de a dezvolta un concept, de a rezolva compoziția de ansamblu și funcționalitatea
- capacitatea de a trece de la desenele de atmosferă, la materializarea lor (inclusiv prin detalii)
- capacitatea colaborarea în cadrul echipei de proiectare, prezentarea grafică și publică
- întțelegerea integrării teoriei în proiectare
Conținut:
Primul proiect începe cu vizitarea amplasamentului, analiza clădirii existente, documentare istorică și pentru principalelele programe de arhitectură: hotel și birouri.
Pentru predarea intermediară studenții vor propune o abordare de ansamblu a clădirii, cu rezolvarea relației între cele două funcțiuni principale, inclusiv cu propunere de alte programe de arhitectură.
În partea a doua se va detalia funcțiunea de hotel pentru zona publică de primire - recepție și o celula de cazare la alegere, trecând de la planșele color de prezentare la proiectul de execuție și detalii.
Metoda de predare:
- prezentări ppt., vizită pe amplasament, studii de caz și corecturi in cadrul atelierului de proiectare
Mod de evaluare:
- prezentare în fața unui juriu format din îndrumătorii anului 4 și invitați externi
Bibliografie minimală:
Brooker, G., Stone S. – Form and Structure in Interior Architecture, Bloomsbury Publishing, 2016
Dodsworth S., Anderson, S. – The Fundamentals of Interior Design, Bloomsbury Publishing, 2018
Higgins, Ian – Spatial Strategies for Interior Design, Lawrence King Publishing, 2015
Neufert, Ernst - Manualul arhitectului, Editura Alutus, 2004

*** Interior Design, Detail, Divisare, The Plan
Observații:
Pentru anul universitar 2022 - 2023, amplasmentul ales este fostul Hotel Palas - București.