SFA-110 Conversia funcțională a spațiului arhitectural

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul IV, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

Lista obiective de studiu examen si bibliografie

Conversia functionala a spatiului arhitectural2021.doc

Fișa disciplinei

Titular:
conf. Elena Codina Dușoiu
Obiective:
Se urmărește înțelegerea termenului de conversie arhitecturală și situarea acestuia în contextul reabilitării fondului construit și al dezvoltării durabile. Conversia funcțională este abordată prin prisma unei analize multicriteriale, începând cu o prezentare a fenomenului din punct de vedere istoric și continuând cu o teoretizare a situației contemporane, bazată pe analiza unor exemple de conversii din spațiul european și american. Se trasează principii de intervenție cu schimbarea funcțiunii pe diferite categorii de clădiri cu utilizare publică sau privată și se particularizează criteriile de intervenție din punct de vedere simbolic, estetic, constructiv și funcțional, în acord cu necesitatea satisfacerii criteriilor de performanță în proiectare la nivel european. Cursul poate constitui o situare informațională și o pregătire teoretică în vederea alegerii subiectului de diplomă și va facilita abordarea criterială a fundamentării proiectului de diplomă.
Conținut:
Definiții ale unor termeni operaționali: reabilitarea clădirilor, conversie, dezvoltare durabilă etc.
Abordarea unor cazuri istorice de reciclare a fondului construit, refolosire a materialelor și conversie funcțională, prezentate dintr-o perspectivă cronologică.
Reciclarea clădirilor în contextul cerințelor crescânde de realizare a dezvoltării durabile în arhitectură și urbanism. Arhitectura ca palimpsest, păstrarea sensurilor și atributelor inițiale dincolo de schimbarea funcțională.
Necesități specifice, normate, pentru noile funcțiuni instalate în spații existente. Elemente de teoria programului de arhitectură și specificități ale unor programe de arhitectură în contextul amenajării lor într-un spațiu existent. Arhitectura locuinței. Biblioteca, mediateca, centrul cultural. Muzeul, spațiul de expunere. Arhitectura spectacolului. Sala de concerte sau conferințe, teatrul, centrul coregrafic etc. Funcțiuni sportive și loisir. Alimentația publică. Restaurante, bistrouri, baruri. Schimbarea funcțiunii spațiilor de cult. Noțiunea de compatibilitate funcțională.
Arheologia industrială - definiție și obiect de aplicare. Conversia spațiilor industriale - problematici specifice.
Aspecte tehnologice legate de realizarea confortului ambiental și a celorlalte cerințe specifice în spațiile transformate.
Realizarea unor lucrări practice (eseu, schiță de intervenție) de către studenți - îndrumare și susținere
Metoda de predare:
Curs teoretic, conferințe ale unor invitați, corectarea unor lucrări practice pe parcurs realizate individual și în echipă. Se va aborda o metodă de predare interactivă, cu implicare maximă a studenților
Mod de evaluare:
Evaluarea constă în activitate pe parcurs (20%), elaborarea lucrării scrise (fise de documentare) cu consultarea bibliografiei recomandate și îndrumare (30%) și examen scris (50%).
Bibliografie minimală:
1. Brandi, Cesare - Teoria restaurării, Editura Meridiane 1996
2. Choay, Françoise - Alegoria Patrimoniului, Editura Simetria, București 1998
3. Crișan, Rodica - Reabilitarea locuirii urbane tradiționale, Editura Paideia, București 2004
4. Curinschi Vorona, Gh. - Arhitectură. Urbanism. Restaurare, Editura Tehnică, București 1996
5. Dușoiu, Elena-Codina - Dinamica spațiului sacru de cult creștin. Influența funcțiunii, Editura UAUIM 2009
6. Neufert, ediția a 37-a în limba română

In limbi straine:
1. Cantacuzino, Sherban - Architecture In Continuity. Building In The Islamic World Today, Aperture, New York 1985
2. Cantacuzino, Șerban - Nuevos usos para edificios antiguos, Editorial Gustavo Gili, Barcelona 1979
3. Cantacuzino, Sherban - Re-Architecture, Thames& Hudson, 1989
4. Coignet, Jean - Rehabilitation - arts de bâtir traditionnels - connaîssance et tėchnique, Aix-en-Provence, 1987
5. Cowan, Henry J. - An Historical Outline of Architecture Science, Applied Science Publishers, London 1977
6. Cowan, Henry J. - An Historical Outline of Architecture Science, Applied Science Publishers, London 1977
7. Dictionary of Building Preservation - Ward Bucher, Edited by Preservation Press John Wiley &Sons Inc. 1996
8. Donhead, Derek Latham - Creative Re-use of Buildings, The Bath Press, Bath 2000
9. Duval, G. - Restauration et réutilisation des monuments, P.Mardaga éditeur, Liège 1990
10. Edwards, Brian - Rough Guide to Sustainability, în varianta spaniolă Guía básica de la sostenibilidad, Editorial Gustavo Gili, Barcelona 2008
11. Feilden, B.M. - Conservation of Historic Buildings, Architectural Press, Oxford, 1996
12. Mostaedi, Arian - Building Conversion&Renovation, Barcelona, Filabo S.A
Observații:
Se vor face vizite in-situ la obiective arhitecturale - care au trecut prin procese de conversie sau sunt potentiale obiecte de studiu in acest sens.
PENTRU SESIUNEA IUNIE 2021 (RESTANTA) EXAMENUL SE VA TINE ONLINE PRIN PLATFORMA ZOOM
Topic: Examen CONVERSIA FUNCTIONALA A SPATIULUI ARHITECTURAL
Time: Jun 24, 2021 10:00 AM Bucharest

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96560908653?pwd=cHJMNnhmUHk3eVRmaGhwY09jeFFtQT09

Meeting ID: 965 6090 8653
Passcode: 438288