PID-114 Atelier arhitectură (4.3)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul IV, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 7
Fișa disciplinei:
PID-114 I Atelier arhitectura (4.3).pdf
Departament:
Proiectare de interior și design
Titular:
conf. Oana Diaconescu
Colectiv:
lect.dr.arh.int. Mihaela Lazăr / lect.dr.arh.Daniel N.Armenciu / prof.dr.arh. Tomnița Florescu / lect.dr.arh. Justin Baroncea
Obiective:
- capacitate de sinteză a informațiilor privind tendințele din domeniu (studii de caz, aspecte specifice, fișe tehnice) și de analiză a spațiului existent: volumetrie, relația interior-exterior, constrângeri tehnice (structură, instalații)
- abilitatea de a găsi și a finaliza o soluție optimă din punct de vedere al organizării funcționale, de a exprima un concept de la compoziția de ansamblu până la detalii
- importanța integrării în proiectare a noțiunilor teoretice de la cursurile de specialitate
- capacitatea de a colabora în cadrul echipei de proiectare

Conținut:
Proiectul de centru cultural începe cu abordarea de ansamblu și în prima fază va detalia sala de teatru.
O cerință importantă a sălilor contemporane este cea a flexibilității pentru diverse spectacole. Astfel proiectele vor include, pe lângă amenajarea principală, exemplificări pentru alte configurații de teatru, dans etc.
Compoziția generală și soluția spațial-volumetrică a sălii propuse vor avea la bază un studiu de acustică arhitecturală, fiind un proiect integrat cu proiectul de specialitate de la Departamentuil de Stiinte Tehnice
Metoda de predare:
- prezentări ppt., vizită pe amplasament, studii de caz in situ și corecturi in cadrul atelierului de proiectare
Mod de evaluare:
- prezentare în fața unui juriu format din îndrumătorii anului 4 și invitați din Departamentuil de Stiinte Tehnice
Bibliografie minimală:
Arnheim, Rudolf – Arta și percepția vizuală, Editura Polirom, 2011
Higgins, Ian – Spatial Strategies for Interior Design, Lawrence King Publishing, 2015
Neufert, Ernst - Manualul arhitectului, Editura Alutus, 2004
Pallasmaa, Juhani – Privirea care atinge: arhitectura și simțurile, Editura Fundației Arhitext design, 2015, București
Strong, J., Theatre Buildinds – a design guide, Ed. Routlege, 2010, New York
Thorne, Gary – Stage Design, Editura The Crowood Press Ltd, 1999
Tonitza-Iordache, M., Banu, George - Arta Teatrului, Editura Nemira, 2004, București


Observații:
Pentru anul universitar 2022 - 2023, amplasamentul este la Halele Carol - București.