PID-114 Atelier arhitectură (4.3)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul IV, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 7
Titular:
conf. Cristina Pană
Colectiv:
prof. dr. habil. arh. Beatrice-Gabriela Jöger, asist. dr. arh. int. & scenograf Silvia Ionescu, asist. dr. arh. Pietro Aurelian Dorissa, drd. arh. George Dobre
Obiective:
- capacitate de sinteză a informațiilor privind tendințele din domeniu (studii de caz, aspecte specifice, fișe tehnice) și de analiză a spațiului existent: volumetrie, relația interior-exterior, constrângeri tehnice (structură, instalații) - abilitatea de a găsi și a finaliza o soluție optimă din punct de vedere al organizării funcționale, de a exprima un concept de la compoziția de ansamblu până la detalii - importanța integrării în proiectare a noțiunilor teoretice de la cursurile de specialitate - capacitatea de a colabora în cadrul echipei de proiectare
Conținut:
Proiectul de centru cultural începe cu abordarea de ansamblu și în prima fază va detalia sala de teatru. O cerință importantă a sălilor contemporane este cea a flexibilității pentru diverse spectacole. Astfel proiectele vor include, pe lângă amenajarea principală, exemplificări pentru alte configurații de teatru, dans etc. Compoziția generală și soluția spațial-volumetrică a sălii propuse vor avea la bază un studiu de acustică arhitecturală, fiind un proiect integrat cu proiectul de specialitate de la Departamentuil de Stiinte Tehnice
Metoda de predare:
- prezentări ppt., vizită pe amplasament, studii de caz in situ și corecturi in cadrul atelierului de proiectare
Mod de evaluare:
- prezentare în fața unui juriu format din îndrumătorii anului 4 și invitați din Departamentuil de Stiinte Tehnice
Bibliografie minimală:
Arnheim, Rudolf – Arta și percepția vizuală, Editura Polirom, 2011 Higgins, Ian – Spatial Strategies for Interior Design, Lawrence King Publishing, 2015 Neufert, Ernst - Manualul arhitectului, Editura Alutus, 2004 Pallasmaa, Juhani – Privirea care atinge: arhitectura și simțurile, Editura Fundației Arhitext design, 2015, București Strong, J., Theatre Buildinds – a design guide, Ed. Routlege, 2010, New York Thorne, Gary – Stage Design, Editura The Crowood Press Ltd, 1999 Tonitza-Iordache, M., Banu, George - Arta Teatrului, Editura Nemira, 2004, București
Observații:
Pentru anul universitar 2022 - 2023, amplasamentul este la Halele Carol - București.