Hotărâri și minute ale Senatului UAUIM în anul 2023