Hotărâri și minute ale Senatului UAUIM în anul 2018

Calendar sedinte Senat sem 2 2017-2018.pdf

Tabel hotarari 2018.pdf