PID-16 Design interior - evoluție și tendințe

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul III, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

Update restanta DIET

PID-16 DIET bg Joger 2022-2023.pdf

Fișa disciplinei

Departament:
Proiectare de interior și design
Titular:
prof.dr.habil.arh. Beatrice-Gabriela Jöger
Obiective:
Capacitatea de selecție, organizare și coordonare a elementelor de proiectare de interior și a obiectelor incluse în aceste spații.
1. Capacitatea de a pune în evidență interdependența dintre spațiul construit (anvelopantă) și obiectele ce alcătuiesc ambianța interioară (conținut).
2. Învățarea caracteristicilor diferitelor stiluri istorice, în scopul utilizării lor corecte ca referințe în activitatea de proiectare didactică și ulterior în meserie.
3. Operarea cu invarianți stilistici în scopul realizării de compoziții interioare unitare și armonioase.
4. Capacitatea de realizare a unei documentări stilistice, de selecție și sinteză a informațiilor pentru aplicarea lor în proiecte.
Conținut:
1. Arredamento - definirea termenului și a sferei sale de cuprindere (spațiul interior cu anvelopanta sa și toate obiectele conținute).
Analizarea arredamento-ului, cu instrumente specifice, pe epoci/stiluri de referință pentru istoria arhitecturii și a artei
1. Antichitatea egipteană
2. Antichitatea greacă și etruscă
3. Antichitate romană
4. Civilizația Bizantină
5. Evul mediu – Secolele VIII-XV
6. Secolul al XVI-lea - Renaștere și Manierism
7. Secolul al XVII-lea - Clasicism și Baroc
8. Secolul al XVIII-lea – de la Clasicism prin Baroc și Rococo și înapoi
9. O lume în schimbare – trecerea dintre secolele XVIII și XIX
10. Secolul al XIX-lea – Eclectism și altele
11. Noua abordarea a artei și arhitecturii: Art Nouveau
12. Raționalismul, Școala de la Bauhaus și Stilul Internațional
13. Art Deco și reflexele sale postmoderne și contemporane
14. Tendințe în designul interior după 1945. Un arhitect exemplar: Carlo Scarpa
Metoda de predare:
Curs teoretic cu imagini și prelucrări vizuale pe computer
Mod de evaluare:
Prezentare la examen cu minim 50%+1 prezente.
Nota finală: 50% prezența activă + 50% Examen


Bibliografie minimală:
Autor, titlu, aparitie Cota biblioteca
Argan, Giulio Carlo, L’arte moderna 1770/1970, Sansoni S.p.A, Firenze; CAR II 2918 ARG, CAR I 7149 ARG (romana)
Aussel, A., Etudes des styles du mobilier, Paris, Dunod 1991 CAR II 36 TEMPUS AUS
Berain, Jean, Decorations Interieurs style Louis XIV (album), Paris, A. Morel st Cie. [s.a.] CAR III 251 BER
Birren, F., Colour for Interiors, Whitney Library of Design, New York 1963 CAR II 1843 BIR
Bottineau, Yves, L’Art Baroque, Paris, Mazenod 1986 CAR III 30 TEMPUS BOT
***, Călători străini despre țările române, vol. I-VI, București 1970-1976; CAR II 2485 HOL
Coche de la Ferte, Etienne, L’Art de Byzance, Paris, Mazenod 1981 CAR III 28 TEMPUS FER
Dâmboianu, Anton, Amenajarea locuinței, Ed. Tehnică, București 1962 CAR I 2171 DAM
Dâmboianu, Anton, Amenajarea interioară, note de curs CAR III 5140 DAM
Dittmann, Lorentz, Stil, simbol, structură, București 1988; CAR I 8529 DIT
Fletcher, Bannister, A History of Architecture on the Comparative Method, London 1961; CAR II 7242 FLE
Friedmann, Arnold; Pile, John F.; Wilson, Forrest, Interior Design – An Introduction to Architectural Interiors, American Elsevier Inc, New York 1970; CAR II 2690 FRI
Ghyka, Matila C., Estetica și teoria artei, Ed. Științifică și Enciclopedică, București 1984 CAR I 6689 GHY
Ghyka, Matila C., Le Nombre d’Or, Paris, Nouvelle Edition Francaise 1931 CAR II 3308 GHY
Giedion, Siegfried, Space, Time and Architecture, London, Mass. Harvard University Press 1967 CAR II 2358 GIE
Grabar, André, L’art de la fin de l’Antiquite et du Moyen Age, vol 1, Paris, College de France 1968; CAR III 2320 GRA
Graur, Neaga, Stilurile în arta decorativă, București, ed. Ceres 1970 CAR I 3380 GRA
Frieling, Heinrich, Influence psichologique et dinamisme des couleurs dans les interieurs CAR I 3281 FRI
Iorga, Nicolae, Les arts mineurs en Roumanie, București, Editions de l’Imprimerie de l’Etat 1934 CAR III 88 IOR
Iorga, Nicolae și Balș, George, Histoire de l’art roumain ancien, Paris, E. De Boccard Editeur 1922; CAR II 36 IOR
Lauritzen, Peter, Zielke, Alexander, Palaces of Venice, Oxford, Phaidon press Ltd. 1978 CAR III 3284 LAU
Michelis, P.A., Estetica Arhitecturii, București, Ed. Meridiane 1982; CAR I 7148 MIC
Norberg Schulz, Christian, La significacion dans l’architecture occidentale, Liege, Pierre Mardaga 1977 CAR II 5041 SCH
Norberg Schulz, Christian, Existence, Space and Architecture, London, Studio Vista 1971 CAR I 3803 NOR
Pallasmaa, Juhani, Mâna care gândește, Ed. Fundației Arhitext Design 2020 PAL II 8538
Pallasmaa, Juhani, Privirea care atinge: arhitectura și simțurile, Ed. Fundației Arhitext Design 2015 CAR II 8082
Panofsky, Erwin, Artă și semnificație, București, ed. Meridiane 1980 CAR I 6072 PAN
Patrulius, Radu, Locuința în timp și spațiu, Ed. Tehnică, București 1975; CAR II 3140 PAT
Pevsner, Nikolaus, Pioneers of Modern Design: from William Morris to Walter Gropius, London, Penguin Books 1972 CAR I 4472 PEV
Porter, Tom și Mikellides, Byron, Colour for Architecture, Studio Vista, London 1976; CAR III 2246 POR
Stoica, Georgeta, Interiorul locuinței țărănești, București CAR I 4160 STO
Talbot Rice, D., Kunst aus Byzanz, München 1959 CAR III 1426 TAL
Verlet, Pierre (ed.), Le style Louis XV, Paris, Librairie Larousse 1942; CAR I 84 REA
Wölfflin, Heinrich, Principii fundamentale ale istoriei artei, București, Ed. Meridiane 1978 CAR I 9306 WOL