PID-47 Activități practice (materiale și produse)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul III, sem 2, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: - | Credite ECTS: 2
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
lect.dr.arh. Mihaela Staicu
Colectiv:
prof. dr. arh. Beatrice Joger, lect. dr. arh. Mihaela Staicu, assist dr. arh. Mihaela Lăcraru, assist.dr. arh. Andrei Năstase , arh.drd. Astrid Rottman
Obiective:
1. Cunoașterea și înțelegerea felului în care materialele lucrează și pot fi folosite în așa fel încât să obținem în execuție rezultatul scontat;
2. Cunoașterea unor noi materiale în același timp cu tehnici de manufacturare, aplicare sau instalare
3. Înțelegerea relației dintre proiectarea în arhitectura de interior și implementarea sa în practică;
4. Înțelegerea rolului pe care îl joacă aspectele tehnice și implicațiile deciziilor la nivelul fazei de proiect asupra execuției și realizării arhitecturii interioare;
5. Înțelegerea conlucrării cu alte specialități în sensul asumării unor concrete constrângeri;
6. Înțelegerea impactului materialelor și proceselor constructive, al rezolvării de detaliu și al execuției asupra calității spațiului interior;
Conținut:
Proiectare și execuție a unor activități de șantier;
Participarea la competiții lansate de diverse firme producătoare de profil;
Organizarea de vizite în companii producătoare cu audierea și participarea la demonstrații ținute de personalul calificat din companii precum Romstal, Holver, Tarkett, Policolor.
Metoda de predare:
Organizarea de concursuri, vizite în șantier, în unități de producție, organizare de șantier
Mod de evaluare:
Organizing contests, site visits, productions unit visits, site organization;
Judecare concursuri
Bibliografie minimală:
Fotografii, descrieri

modifică