PID-76 Programe de arhitectură

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul III, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
conf. Oana Diaconescu
Obiective:

- Înțelegerea procesului de proiectare actuală a unui program de arhitectură
- Formarea unui sistem de analiză critică a proiectului de arhitectură
- Înțelegerea constrângerilor reale care condiționează arhitectura construită
- Sensibilizarea la nevoile persoanelor cu dizabilități și însușirea noțiunilor de universal design
- Integrarea principiilor sustenabile în proiectarea de arhitectură
- Capacitatea de analiză a principiilor compoziționale care generează ambientul interior
- Folosirea compoziției ca pe o metodă de generare intrinsecă a spațiului arhitectural
- Integrarea materialelor, texturilor și culorii în procesul de proiectare pornind de la faza conceptuală.

Conținut:

1. Curs introductiv
2. Conceptul in arhitectură-principiile de compoziție
3. Programele de arhitectură – studiu istoric
4. Stabilirea temei de proiectare - concursul de arhitectura
5. Sustenabilitatea programelor de arhitectură
6. Accesibilitate – curs experimental
7. Accesibilitatea în programele de arhitectură
8. Cerinte și sigurante
9. Programe de arhitectură și patrimoniu
10. Participaționism în programele de arhitectură–de la locuire la programele publice I
11. Programele de arhitectură – de la locuire la programele publice II
12. Spații de expunere
13. Program – experiment
14. Muzeul– ca centralizator al programelor de arhitectură în spațiul public. Concluzii curs

Metoda de predare:

Prelegeri cu proiecție de imagini, dezbateri de problemă, activități în echipă

Mod de evaluare:

Media finală este alcătuită din 70% - activitate pe parcurs și 30% - susținerea unui examen oral, doar în cazul promovării cu nota 5 a activitatii pe parcurs, in caz contrar disciplina se reface în anul universitar următor.

Bibliografie minimală:

- Ching, Francis D. K., Introduction to architecture, New Jersey, John Wiley& Sons, 2013
- Neufert-manualul arhitectului-elemente de proiectare și constructie, 2004
- Thiis-Evensen, Thomas, Archetypes in architecture, Oxford, Oxford University Press, 1987
- Francis Ching, Architecture: Form, Space & Order, Van Nostrand Reinhold, New York, 1979