PID-76 Programe de arhitectură

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul III, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
conf. Oana Diaconescu
Obiective:
- Înțelegerea procesului de proiectare actuală a unui program de arhitectură - Formarea unui sistem de analiză critică a proiectului de arhitectură - Înțelegerea constrângerilor reale care condiționează arhitectura construită - Sensibilizarea la nevoile persoanelor cu dizabilități și însușirea noțiunilor de universal design - Integrarea principiilor sustenabile în proiectarea de arhitectură - Capacitatea de analiză a principiilor compoziționale care generează ambientul interior - Folosirea compoziției ca pe o metodă de generare intrinsecă a spațiului arhitectural - Integrarea materialelor, texturilor și culorii în procesul de proiectare pornind de la faza conceptuală.
Conținut:
1. Curs introductiv 2. Conceptul in arhitectură-principiile de compoziție 3. Programele de arhitectură – studiu istoric 4. Stabilirea temei de proiectare - concursul de arhitectura 5. Sustenabilitatea programelor de arhitectură 6. Accesibilitate – curs experimental 7. Accesibilitatea în programele de arhitectură 8. Cerinte și sigurante 9. Programe de arhitectură și patrimoniu 10. Participaționism în programele de arhitectură–de la locuire la programele publice I 11. Programele de arhitectură – de la locuire la programele publice II 12. Spații de expunere 13. Program – experiment 14. Muzeul– ca centralizator al programelor de arhitectură în spațiul public. Concluzii curs
Metoda de predare:
Prelegeri cu proiecție de imagini, dezbateri de problemă, activități în echipă
Mod de evaluare:
Media finală este alcătuită din 70% - activitate pe parcurs și 30% - susținerea unui examen oral, doar în cazul promovării cu nota 5 a activitatii pe parcurs, in caz contrar disciplina se reface în anul universitar următor.
Bibliografie minimală:
- Ching, Francis D. K., Introduction to architecture, New Jersey, John Wiley& Sons, 2013 - Neufert-manualul arhitectului-elemente de proiectare și constructie, 2004 - Thiis-Evensen, Thomas, Archetypes in architecture, Oxford, Oxford University Press, 1987 - Francis Ching, Architecture: Form, Space & Order, Van Nostrand Reinhold, New York, 1979