PID-82 Iluminat arhitectural

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul III, sem 1, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C+1S | Credite ECTS: 3
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
conf. Cristina Pană
Obiective:
- deprinderea noțiunilor luminotehnice de bază, a principiilor de abordare a proiectului de iluminat artificial - abilitatea de a analiza și de a propune un concept de iluminat creativ având în vedere elementele de confort vizual, funcționalitatea soluției tehnice, precum și aspectele de sustenabilitate - cunoașterea tehnologiei contemporane - capacitatea de a realiza un mic proiect de iluminat
Conținut:
Prezentare curs, obiective. Scurt istoric al designului corpurilor de iluminat. Terminologie, noțiuni de fotometrie, legi fizice în luminotehnică. Percepția vizuală, relația obiect - lumină - vedere. Mediul luminos - aspecte cantitative și calitative. Tehnologie - surse de lumină, corpuri de iluminat, suprafețelor luminoase, sisteme de control Abordarea iluminatului în cadrul proiectului de arhitectură Iluminat arhitectural exterior - poluare luminoasă Studii de caz pentru soluții de iluminat în principalele programe arhitecturale
Metoda de predare:
prezentare Power Point
Mod de evaluare:
nota finală - teme pe parcurs (FAI - proiect de iluminat) - 50% - examen - 50%
Bibliografie minimală:
Bianchi, Mira, Moroldo, Georgescu, Moroldo - Sisteme de iluminat interior și exterior, Matrix Rom 2001 Brandi, U - Lighting Design. Principles. Implementation. Case Studies, Birkhauser Edition Detail, 2006 Entwisle, J - Designing with light. Hotels, RotoVision SA, 2000 Fill, C.& P. - 1000 Lights, Taschen GmbH, 2005 Miclescu, S - Lumina naturală și lumina artificială în arhitectură- curs UAUIM Neufert, E. & P. - Manualul arhitectului, Editura Alutus, 2004 Pracht, K - Licht + Raumgestaltung. Beleuchtung als Element der Architekturplan, Verlag C.F. Mueller – Heidelberg, 1994 Turner, J - Designing with light. Public Places, RotoVision SA, 1998 Normativ pentru proiectarea și executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri (NP – 061 – 02)