PID-82 Iluminat arhitectural

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul III, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C+1S | Credite ECTS: 3
Fișa disciplinei:
PID-82 Iluminat arhitectural.pdf
Departament:
Proiectare de interior și design
Titular:
conf. Cristina Pană
Obiective:
- deprinderea noțiunilor luminotehnice de bază, a principiilor de abordare a proiectului de iluminat artificial
- abilitatea de a analiza și de a propune un concept de iluminat creativ având în vedere elementele de confort vizual, funcționalitatea soluției tehnice, precum și aspectele de sustenabilitate
- cunoașterea tehnologiei contemporane
- capacitatea de a realiza un mic proiect de iluminat
Conținut:
Prezentare curs, obiective. Scurt istoric al designului corpurilor de iluminat.
Terminologie, noțiuni de fotometrie, legi fizice în luminotehnică.
Percepția vizuală, relația obiect - lumină - vedere. Mediul luminos - aspecte cantitative și calitative.
Tehnologie - surse de lumină, corpuri de iluminat, suprafețelor luminoase, sisteme de control
Abordarea iluminatului în cadrul proiectului de arhitectură
Iluminat arhitectural exterior - poluare luminoasă
Studii de caz pentru soluții de iluminat în principalele programe arhitecturale
Metoda de predare:
prezentare Power Point
Mod de evaluare:
nota finală
- teme pe parcurs (FAI - proiect de iluminat) - 50%
- examen - 50%
Bibliografie minimală:
Bianchi, Mira, Moroldo, Georgescu, Moroldo - Sisteme de iluminat interior și exterior, Matrix Rom 2001
Brandi, U - Lighting Design. Principles. Implementation. Case Studies, Birkhauser Edition Detail, 2006
Entwisle, J - Designing with light. Hotels, RotoVision SA, 2000
Fill, C.& P. - 1000 Lights, Taschen GmbH, 2005
Miclescu, S - Lumina naturală și lumina artificială în arhitectură- curs UAUIM
Neufert, E. & P. - Manualul arhitectului, Editura Alutus, 2004
Pracht, K - Licht + Raumgestaltung. Beleuchtung als Element der Architekturplan, Verlag C.F. Mueller – Heidelberg, 1994
Turner, J - Designing with light. Public Places, RotoVision SA, 1998

Normativ pentru proiectarea și executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri (NP – 061 – 02)