PID-15 Proiect design habitaclu minimal

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul IV, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 4P | Credite ECTS: 6

Fișa disciplinei

PID-15 Proiect design habitaclu minimal.pdf
Departament:
Proiectare de interior și design
Titular:
Lect. Gianinio Costinel Georgescu
Colectiv:
designer Gianini Georgescu, arh Teodor Zoran, arh. Ana Mihaela Faciu, arh. Mircea Bivolaru
Obiective:
Capacitatea studentului de a concepe proiecte de design care să corespundă cerințelor temei de proiectare, vizand aspecte functionale si estetice, cerințe tehnice, economice, sociale, ecologice.
In cadrul proiectului de design, studentul va dobandi cunostinte despre programul de arhitectura : proiectare spatiu habitaclu minimal – rulota si velier, a functiunilor de baza si functiuni conexe
Conținut:
Rulota si velierul trebuie să asigure confortul pentru utilizatori, astfel:

• Zona de zi
• Zona de noapte
• Loc de luat masa
• Bucătărie (frigider,chiuvetă,aragaz)
• Baie completă (lavoar,wc,duș)
• Depozitări
• Zonificarea și amplasarea sistemului de încălzire/climatizare
• Asigurarea transportului echipamentului ales de către beneficiar (biciclete, schiuri, placă surf, etc.)
• Se vor lua în considerare și alte funcțiuni conexe, argumentate și documentate adecvat în funcție de profilul beneficiarului ales.
DESFĂȘURARE PROIECT:
ANALIZA FUNCȚIUNILOR NECESARE, DOCUMENTAREA & ELABORAREA CONCEPTULUI:
- Documentare care trebuie să conțină o analiză a funcțiunilor propuse pentru rulotă, cu evidențierea necesarului de spațiu, în scopul urmăririi încadrării în parametrii tehnici specificați.
- Identificarea unor soluții și principii de amenajare interioară, materiale și tehnologii corespunzătoare acestui tip de demers.
- Elaborare concept de amenajare interioară
- studierea unui concept care să raspundă temei de proiectare și opțiunii potențialului beneficiar (cu rezolvarea funcțiunilor obligatorii și a celor conexe).
ELABORAREA PROIECTULUI DE DESIGN INTERIOR:
Aceasta fază presupune dezvoltarea studiului anterior, dedicat conceptului (exterior\interior) de rulota și elaborarea proiectului de amenajare interioară, în strânsă legatură cu profilul beneficiarului. Finalizare si predare proiect.

Metoda de predare:
Prelegere, prezentare de tema urmata de sedinte de analiza, corectura a fiecarei piese ce compune proiectul, intocmirea planului de documentare, urmata de o etapa de studiu volumetric si stilistic.
Mod de evaluare:
La predarea finala, studentul prezinta proiectul, si isi argumenteaza optiunile in fata comisiei formata din indrumatorii de atelier si invitati.
Bibliografie minimală:
- BIGGIN,Kenny,Self Build Campervan Conversions, ED.Skimountain, 2017
surse web
- https//www.adria mobil.ro/motorhomes/crossover/matrix-supreme
- https//www.caravanclub.co.uk/whats-on/awards/caravan-design-awards