SFA-133 Sisteme tehnice în design

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul IV, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

Fișa disciplinei

Departament:
Studiul formei și ambient
Titular:
lect. Ioana Avram
Obiective:
Cursul furnizează studenților elementele formative necesare formării tehnice, precum și informațiile necesare realizării și integrării unei scheme tehnologice a unui produs.
Din mecanică se studiază numai elementele esențiale și principiile de funcționare, proprii gândirii specialistului din acest domeniu.
Informațiile specifice și deprinderile practice dobândite pe parcursul studiului stau la baza activității specialistului, atât în faza de studiu și creație, cât și în faza de întocmire a documentației desenate de prezentare și/sau de execuție.
Conținut:
Principiile sistemelor mecanice
Sisteme de transmitere directă
Roți dințate. Angrenaje
Sisteme de transmitere intermediare
Elemente pentru acumularea energiei și traducerea semnalelor
Elemente pentru ghidarea mișcărilor
Elemente de asamblare și asamblări, elemente de legătură și antrenare
Elemente de citire și înregistrare ale aparatelor, elemente de comandă
Sisteme speciale | cu camă, cruce Malta
Sisteme tehnice pentru roboți industriali
Sisteme tehnice pentru roboți mobili
Domotică - sisteme inteligente de control
Eficientizarea sistemelor de legățură
Notiuni de proiectare sistematică
Metoda de predare:
Cursuri - prelegeri fizic/online pe platforma ZOOM, exemplificări la calculator, studiu pe reprezentări tridimensionale
Mod de evaluare:
Evaluări pe parcursul prelegerilor – 20%
Lucrare scrisă – 40%
Examen final – 40%
Media totală a tuturor evaluărilor va fi minim 5 (cinci) pentru promovarea cursului.
Mai multe informații privind organizarea examenului se pot obține pe adresa de e-mail: uauim.fai.std@gmail.com
Bibliografie minimală:
Sorin Vlase, Mecanică cinematică, Editura Infomarket, 2010
Sorin Vlase, Mecanică statică, Editura Infomarket, 2008
Neil Sclater, Nicholas Chironis, Mechanisms and mechanical devices sourcebook, Fouth Edition, McGraw-Hill, 2007
Aurel Brăgaru, Proiectarea dispozitivelor, Editura Tehnică București, 1998
Traian Demian, Mecanisme de mecanică fină, Editura Didactică și Pedagogică București,1982
Traian Demian, Elemente constructive de mecanică fină, Editura Didactică și Pedagogică București,1980
Gheorghe Manea, Organe de mașini, Editura Tehnică București, 1970