SFA-34 Imagistica proiectării contemporane

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul IV, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 2
Fișa disciplinei:
SFA-34 Imagistica proiectarii contemporane.pdf
Departament:
Studiul formei și ambient
Titular:
conf. Andreea Iosif
Colectiv:
Andreea Iosif
Obiective:
Mijloacele tradiționale de expresie ale proiectanților – reprezentările în dublă epură, schițele perspective și macheta – s-au diversificat enorm în prezent, depășindu-și cu mult rolul inițial de comunicare a unei concepții deja formate în mintea autorului, și înclinând chiar către inversarea acestui rol in proiectare: de la mijloc de expresie artistică, la mijlocirea efectivă a conceptualizării. Cât despre documentarea unui proiect, locul releveelor făcute la ruletă și al fotografiilor de arhivă e luat azi de telemetre laser și stereofotograme. Prin tehnologiile contemporane, realitatea însăși se vrea augmentată. Fără a discuta beneficiile și pericolele unei asemenea răsturnări, cursul de față propune o trecere în revistă a mijloacelor disponibile, a căror cunoaștere, fie și indirectă, nu mai poate lipsi din instruirea proiectantului contemporan.
Conținut:
Titlurile cursurilor
1. Tehnici de reprezentare actuale; trinomul Imagine-Model-Realitate
2. Sculptura virtuală sau canvasul cu adâncime
3. Realitate virtuală, realitate augmentată. Aplicații în arhitectură și design
4. Captura lumii fizice în imagini: fotosfere și fotografii HDRI.
5. Conversia unei fotografii în model virtual: restituția perspectivă
6. Captura lumii fizice în spatiul virtual: fotogrametria și scanarea 3D.
7. Reproducerea modelelor virtuale; procedee aditive și substractive
Temele practice
1. Sculptură virtuală și pictură pe modele 3D.
2. Captarea texturilor de pe modele 3D și publicarea corectă a modelului.
3. Incărcarea, calibrarea și vizualizarea unui model în AR / VR.
4. Realizarea corectă a unei fotosfere și publicarea ei.
5. Restituția perspectivă, exercițiu pe imagine personală.
6. Realizarea unei fotogrametrii personale.
7. Prezentarea portofoliilor.
Metoda de predare:
Lucru la calculator cu îndrumare si expuneri teoretice cu proiectii de pe calculator.
Mod de evaluare:
NOU! PENTRU SESIUNEA ONLINE SEPTEMBRIE 2021 GASITI TOATE INFORMATIILE NECESARE AICI:
https://cgimincu.wixsite.com/imagistica

Acordarea notei finale este conditionată de prezența minimă obligatorie de 50%+1.
Bibliografie minimală:
Andreea IOSIF, "Imagistica proiectării contemporane", Editura UAUIM, 2013
Pagina disciplinei: https://cgimincu.wixsite.com/imagistica
Canal youtube A.Iosif: https://www.youtube.com/channel/UClT54XgMEV7Cxy78J_wATFA