PID-138 Atelier design (4.1)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul IV, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 7
Titular:
lect.artist plastic Gianinio Costinel Georgescu