PID-84 Proiect tehnic de design (2)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul IV, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 4P | Credite ECTS: 4
Fișa disciplinei:
PID-84 Proiect tehnic de design (2).pdf
Departament:
Proiectare de interior și design
Titular:
lect.artist plastic Gianinio Costinel Georgescu