PID-84 Proiect tehnic de design (2)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul IV, sem 2, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 4P | Credite ECTS: 4
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
lect.dr. Gianinio Georgescu