SFA-58 Computer Grafic Design

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul IV, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Fișa disciplinei:
SFA-58 D Computer Grafic Design.pdf
Departament:
Studiul formei și ambient
Titular:
asist. Claudiu Tudoran
Obiective:
Cursul își propune ca studenții să poată răspunde cererii de a concepe și realiza un portofoliu personal de lucrări. De asemenea, cursul își propune dezvoltarea cunoștințelor de grafică deja acumulate, îmbogățirea lor cu cunoștințe suplimentare de grafică publicitară generală și grafică de carte, dezvoltarea creativității, imaginației și inițiativei.
La sfârșitul acestui curs, studenții vor fi făcut primii pași în următoarele direcții :
1.conceperea și realizarea oricărui tip de material grafic (pliante, afișe, fluturași, banere, etc.)
2.conceperea și realizarea materialelor grafice reprezentative pentru orice editură sau trust de presă (coperți de cărți, cataloage, reviste, etc.)
3.Cursul va familariza studenții cu programul de grafică Adobe Photoshop.
Conținut:
Coperte. Conceperea și realizarea copertei unui album de design / fotografie, etc., dedicată unui autor preferat. Conceperea unei coperte cu un subiect imaginar.
Afișul. Conceperea unui afiș pentru un spectacol / o expoziție. Conceperea unui bilet de intrare / o broșură / un flyer pentru o expoziție.
Logo-ul. Conceperea unui logo pentru o firmă imaginară personală de design de produs / fotografie / fashion, etc.
Cartea de vizită. Aceasta va fi reprezentativă pentru ceea ce fiecare student crede că îl poate reprezenta ca opțiune pentru viitoarea sa carieră. Se va folosi logo-ul creat anterior. Se vor crea 3 cărți de vizită suplimentare pentru 3 persoane cu alte ocupații în afara celei de designer.
Foaia cu antet și plicul personalizat. Se va folosi logo-ul de la tema 3.
Portofoliul unui designer. Conceperea și realizarea copertei unui portofoliu personal, ca prim pas.
Metoda de predare:
Prelegeri însoțite de suport digital; exemplificări la calculator.
Mod de evaluare:
Media aritmetică din notele acordate celor 6 teme va avea ca pondere din punctajul final 80%. Prezența se va nota cu 20% din 10 puncte (nota maximă).
Bibliografie minimală:
Airey, David, Logo Design Love: A Guide to Creating Iconic Brand Identities, New Riders, 2016
Airey, David, Identity Designed. The Definitive Guide to Visual Branding, Rockport Publishers, 2019
Aynsley, Jeremy, Pioneers of Modern Graphic Design. A complete History, Octopus Publishing Group Ldt., 2004
Chua, Perry, The Best of Brochure Design, Rockport Publishers, 2008
Gomez-Palacio, Bryony; Vit, Armin, Graphic Design Referenced, Rockport Publishers, 2009
Lupton, Ellen; Phillips, Jennifer Cole, Graphic Design. The New Basics, Princeton Architectural Press, 2008
Poynor, Rick, No more rules. Graphic design and postmodernism, Yale University Press, 2003
Samara, Timothy, Design Elements. A graphic style manual. Understanding the rules and knowing when to break them, Rockport Publishers, 2014
The Best of Business Card Design 6 (No. 6), Blackcoffee Design Inc., Rockport Publishers, 2006
The Best of Cover Design, Altitude Associates, Rockport Publishers, 2011