SFA-58 Computer Grafic Design

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul IV, sem 1, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Studiul Formei și Ambient
Titular:
conf. Mihaela Șchiopu
Obiective:
Cursul isi propune in primul rând ca studentii sa poata raspunde cererii formulate in mod obisnuit la sfârsitul fiecarui semestru, aceea de a concepe si realiza un portofoliu pesonal de lucrari.
De asemeni, cursul isi propune dezvoltarea cunostintelor de grafica deja acumulate, imbogatirea lor cu cunostinte suplimentare de grafica publicitara generale si grafica de carte, dezvoltarea creativitatii, imaginatiei si initiativei. La sfârsitul acestui curs, studentii vor fi facut primii pasi in urmatoarele directii :
1.conceperea si realizarea oricarui tip de material grafic (pliante, afise, fluturasi, banere, etc.)
2.conceperea si realizarea materialelor grafice reprezentative pentru orice editura sau trust de presa (coperti de carti, cataloage, compendii, reviste,etc.)
3.Cursul va familariza studentii cu programele grafice Quarq X Press, Photoshop, Illustrator, Freehand.
4.Ca ultim obiectiv, cursul isi propune realizarea unei expozitii finale in care pot fi observate rezultatele studentilor.
Conținut:
Titlul temelor:

1. Coperte. Conceperea si realizarea copertei unui album de arhitectura / design / fotografie, etc, dedicata unui autor preferat. Conceperea unei coperte cu un subiect imaginar
2. Afisul si istoria lui. Conceperea unui afis pentru un spectacol de muzica / expozitie de fotografie, spectacol de teatru. Conceperea unui bilet de intrare / a unei coperte de cd / o brosura/ un flyer pentru o expozitie.
3. Logo-ul si povestea lui. Conceperea unui logo pentru o firma imaginara personala de arhitectura / design de produs / fotografie / fashion, etc. Legatura dintre logo si cartea de vizita.
4. Conceperea unei carti de vizita. Aceasta va fi reprezentativa pentru ceea ce fiecare student crede ca il poate reprezenta ca optiune pentru viitoarea sa cariera. Se va folosi logo-ul de la tema 1. Se vor crea 3 carti de vizita suplimentare pentru 3 persoane cu alte ocupatii in afara celei de designer.
5. Foaia cu antet si plicul personalizat. Notiuni despre importanta manualului de identitate. Conceperea unei foi cu antet si a unui plic personalizat. Se va folosi logo-ul de la tema 1.
6. Portofoliul unui designer. Coperta ca prim pas. Conceperea si realizarea copertei unui portofoliu personal.
Metoda de predare:
Prelegeri insotite de diapozitive

- prelegeri ale unor invitati, designeri si ilustratori cunoscuti ( prelegerile vor fi insotite de diapozitive)
Mod de evaluare:
Media aritmetica din notele acordate celor 7 teme va avea ca pondere din punctajul final 80%. Prezenta se va nota cu 20% din 10 puncte (nota maxima).
Bibliografie minimală:
- Weinschenk Susan M. , - 100 Things Every Designer Needs to Know about People, New Riders Publishing , 2011
- Weinschenk Susan M. , - 100 More Things Every Designer Needs to Know about People, New Riders Publishing , 2015
- Drew, Ned and Sternberger, Paul, - Modern American Book Cover Design, Princeton Architectural Press New York, 2005
- Ken, Pender - Digital colour in graphic design, Butterworth-Heinemann Linacre House, Jordan Hill, Oxford, 1998
- David Airey - Logo Design Love: A Guide to Creating Iconic Brand Identities, New Riders Publishing, Berkeley, US, 2014
- Wiedemann, Julius - Logo Design, Taschen, Köln, 2015
David Airey - Logo Design Love: A Guide to Creating Iconic Brand Identities, New Riders Publishing, Berkeley, US, 2014
Wiedemann, Julius - Logo Design, Taschen, Köln, 2015
Bierut, Michael - How to Use Graphic Design to Sell Things, Explain Things, Make Things Look Better, Make People Laugh, Make People Cry, and (Every Once in a While) Change the World, Thames & Hudson Ltd, London, 2015
Cooper, Josh - Logo Design - How to Create Logo That Stands Out, Kindle edition, 2016
Evamy, Michael - Logo: The Reference Guide to Symbols and Logotypes (Mini), Laurence King Publishing, London, 2015
Kleon, Austin - Steal Like an Artist: 10 Things Nobody Told You About Being Creative, Workman Publishing Company, NY, 2012
Capsule and Keller, Maura - Design Matters: An Essential Primer-Brochures, Logos, Packaging, Portfolios, Rockport Publishers, Beverly, US,2011
Drew , Michael R. - Brand Strategy 101: Your Logo Is Irrelevant - The 3-Step Process to Build a Kick-Ass Brand (The 7 Steps to a Successful Business in a Changing Market), Beneath the Cover Press, NY, 2013
The Best of Business Card Design 6 (No. 6) Blackcoffee Design Inc., Boston, US, 2006
Letterheads & Business Cards 2, Zeixs (Design Cube Series), Zeixs, Köln , 2010
Tsurikisawa, Minako and Radeker, Jochen - Corporate Brochure Designs, 2011
Adams, Sean - Masters of Design: Corporate Brochures, Rockport Publishers, Beverly, US, 2009
Eldridge, Kiki - The Best of Brochure Design, Rockport Publishers, Beverly, US, 11, 2010
The Big Book of Brochures, Funf Freunde, 2009
Krause, Jim - Layout Index: Brochure, Web Design, Poster, Flyer, Advertising, Page Layout, Newsletter, Stationery Index, 2001
Graphic Design That Works: Secrets for Successful Logo, Magazine, Brochure, Promotion, and Identity Design, Rockport Publishers, Beverly, US , 2006