SFA-77 Metodologie în design

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul IV, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Titular:
arh. Andrei Mărgulescu
Obiective:
Designul de mobilier actual este un domeniu complex, aflat in plin proces de schimbare: nevoi noi cer raspunsuri adecvate, materiale și tehnologii noi cer abordari și metode de lucru adaptate.Se iau in discutie și contextele economice, sociale și culturale care determina noile evolutii in domeniu.Se propune o trecere de la nivelul teoriei generale la cel al aplicațiilor concrete și metodologiei; se vor trece în revistă diversele tipuri de abordări teoretice și de proiect, metodologii adecvate diverselor tipuri de aplicații.
Conținut:
Titlul cursurilor


1. Introducere: realitati contemporane in designul de mobilier.
2. Evoluții și tendințe în designul contemporan; green-design, „smart” – obiecte ce interactioneaza
3. Teorie și metoda. Design pentru nevoi reale
4. Definirea datelor de tema: documentare; fazele proiectului
5. Designul in ciclul de viata al produsului
6. Design de mobilier: materiale și tehnologii noi – metode noi
7. Global și local – abordari specifice. Abordare și metoda in designul anglo-saxon și in designul altor arii culturale
8. Arta, mestesug și experiment – influente și interferente. Design experimental.
9. Metodologie de design pentru produse de serie mică.
10. Metodologie de design pentru produse de serie mare.
11. Design în serviciul companiei, „free-lance design”, „portfolio designer”.
12. Globalizare și afirmarea identitatii locale in designul de mobilier
13. Creativitate si inovare – metode de crestere a creativitatii, “gandire laterala”, brainstorming etc
14. Probleme și oportunitati actuale ale designului de mobilier in Romania si in lume
Metoda de predare:
Prelegeri teoretice însoțite de materiale ilustrative. Studii de caz, exemple și aplicații diverse.
Mod de evaluare:
70% lucrări de parcurs, 30% examen.
Bibliografie minimală:
Lucrari de specialitate, carti, articole, documentare, accesibile la: biblioteca UAIM, INTERNET, Biblioteca Franceza, British Council, BCU, Biblioteca Academiei, Biblioteca Universitatii de Arta, etc.
Lista bibliografica partiala:
Paul Constantin Mica enciclopedie de arhitectura, arte decorative și aplicate moderne
Victor Papanek, Design pentru lumea reala
Achiței, Frumosul dincolo de arta
Victor Margolin și Richard Buchanan, The Idea of Design
*** Design since 1945
Donald Arthur Norman Designul lucrurilor de zi cu zi
***Paul Rodgers Articulating design thinking
*** Ecological Design
*** 1000 chairs
B. Bouillerce, E. Carre Cum sa ne dezvoltam creativitatea
Edward de Bono Gandirea laterala
Steve Jobs Secretele inovatiei
Larry Farrell Cum sa devii antreprenor. Dezvolta-ti propria afacere!
Observații:
Abordarea și aplicațiile sunt adaptate structurii grupei și contextului general.