PID-51 Activități practice

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul IV, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2L | Credite ECTS: 2
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
lect.artist plastic Gianinio Costinel Georgescu
Colectiv:
Drd.dsg. Irina Alexandru
Obiective:
• Cunoașterea tehnicilor de rapid prototyping disponibile pe piața românească și a stadiului tehnicii la nivel mondial. • Corelarea tehnicilor digitale 3D cu necesitățile tehnice ale imprimantelor tridimensionale. • Realizarea unui prototip de model tridimensional prin tehnica 3D printing în laboratorul de machetaj al UAUIM. • Vizualizarea realizării unui prototip industrial printr-o tehnica alternativa (stereolitografie) – in centrul de design Renault Technocentre – Titu/Buftea
Conținut:
Activitatea practică presupune prezentarea tehnicilor de rapid prototyping, atât a celor disponibile pe piața românească (3D Printing- 3DP, Selective Laser Sintering - SLS, Stereolitografia -SLA, Fused Deposition Modelling - FDM) cât și a celor mai noi metode apărute la nivel mondial (Laser engineering net shaping -LENS) sau a celor considerate depășite (laminated object manufacturing – LOM). Practica va cuprinde procesul de construire a unui obiect prin RP, cu detalierea constrângerior de proiectare generate de fiecare din aceste metode la proiectarea digitală într-un program 3D deja studiat.
Metoda de predare:
- expunere teoretică a unui exemplu de construcție model digital compatibil cu fiecare din tehnicile de RP studiate. - realizare practică a modelului în laboratorul UAUIM - vizita la Institutul de Mecatronică - vizită la Renault Design Technocentre - îndrumare continuă pe perioada realizării studiului. Alte procedee de indrumare: conversația, problematizarea, expunerea, explicația
Mod de evaluare:
Conform cu participarea activă la toate vizitele și activitățile din laborator. Evaluarea compatibilității modelului digital realizat individual cu tehnica de prototipaj rapid disponibilă în laboratorul UAUIM.