SFA-55 Sociologie

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul IV, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Titular:
arh. Andrei Mărgulescu
Obiective:
1. Înțelegerea designului ca fenomen social.
2. Înțelegerea impactului pe care relațiile umane il au asupra designului si viceversa.
3. Depistarea influentelor pe care schimbarile sociale il au in evolutia designului. Intelegerea designului ca factor de legatura sau discriminare intre comunitati diferite.
Conținut:
Titlul cursurilor

1. Ce este sociologia? Problematica sociologiei in ansamblul stiintelor socio-umane. Sociologie, psihosociologie si design.
2. Metoda de cercetare sociologica.
3. Cultura. Diversitatea culturala. Ipoteza decalajului cultural. Design, arta si mestesuguri.
4. Socializarea. Socialitate, sociabilitate, socializare. Stil de viata.
5. Statut si rol, elemente ale structurii sociale. Tipuri de societate.
6. Comportamentul colectiv. Comportamentul prosocial. Comportamentul agresiv. Psihologia reclamei.
7. Grupurile sociale si organizatiile. Conducerea si luarea deciziei in grup. Responsabilitatile morale si sociale ale designerului.
8. Influenta sociala. Atitudinile sociale. Schimbarea atitudinilor.
9. Stereotipuri, discriminare si prejudecati. Discriminarea sociala si designul.
10. Memoria sociala.
11. Controlul social. Forme si stiluri de manifestare. Decizie si control in design.
12. Stratificare si mobilitate sociala. Societatea moderna, consumul si implicatiile in design.
13. Politica si statul. Cultura politica si socializarea politica. Design pentru supravietuire si supravietuire prin design.
14. Recapitulare.
Metoda de predare:
Curs interactiv.
Dezbatere pe marginea bibliografiei corelate fiecărei teme.
Mod de evaluare:
Prezentarea unui eseu pe marginea unui text ales. Analiza critică a tematicii acestuia din perspectiva teoriilor dezbătute în cadrul cursului – 8 puncte. Prezenta - 2 puncte
Activitatea in timpul cursului – 2 puncte
Total: 10 puncte
Bibliografie minimală:
- Zamfir, Cătălin; Vlăsceanu, Lazăr coord. - Dicționar de sociologie. Editura Babel. București. 1998
- Papanek, Victor. - Design pentru lumea reala. Ecologie umana si schimbare sociala. Editura Tehnica, Bucuresti, 1977
- Alexander, Jeffrey; Seidman, Steven - Cultura si societate. Dezbateri contemporane.
- Gheorghiu Dinu - Sociologia perceptiei artistice, Ed. Meridiane, 1991
- Duvignaud, Jean, - Sociologia artei, Ed Meridiane, 1995
- Weinschenk Susan M. , 100 Things Every Designer Needs to Know about People, New Riders Publishing , 2011
- Norman, Donald A. - Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things, 2005, Basic Books
- Buxton, Bill, Sketching User Experiences: Getting the Design Right and the Right Design, Morgan Kaufmann Publishers, 2007
Observații:
Materialele teoretice corelative fiecarui curs se distribuie în săptămâna anterioara acestuia.