SFA-135 Fabricație digitală

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul IV, sem 2, 2023-2024 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Fișa disciplinei:
SFA-135 A Fabricatie digitala.pdf
Departament:
Studiul formei și ambient
Titular:
conf.dr.arh. Ionuț Anton
Colectiv:
asist.dr.arh. Daniela Anton
Limba de predare:
română
Obiective:
Obiectiv general:
Înțelegerea fabricației digitale ca proces de lucru cu scopul de a materializa un artefact arhitectural.

Obiective specifice:
Cunoașterea unor metode de fabricație digitală precum printare 3d, tăiere cu laser sau frezare cu control numeric, și a modului în care acestea pot fi integrate în dezvoltarea artefactelor arhitecturale.
Identificarea elementelor arhitecturale ce pot fi produse utilizând fabricația digitală.
Dezvoltarea capacității de a materializa elemente dintr-un proiect de arhitectură folosind tehnici de fabricație digitală.
Înțelegerea potențialului creativ al fabricației digitale și implicarea acestuia în proiectare.
Conținut:
1. Introducere in fabricație digitală
Relația meșteșug – meșteșugar – artefact în era digitală
2. Tehnici de fabricație digitală
Unelte de fabricație digitală
Meșteșugul digital
Variabilitate și diferențiere
3. Strategii de fabricație
Elemente plane cu îmbinări de chertare
Elemente plane prinse cu conectori
Benzi pe o direcție sau două
Suprafețe volumetrice
Componente arhitecturale variabile
4. Pregătire fișiere comandă numerică pentru fabricație
Elemente bidimensionale tăiate la laser / freză
Elemente tridimensionale printate 3d
Elemente volumetrice prin frezare
5. Lansare teme proiect
Discuții posibile abordări
Formarea de echipe
6. Dezvoltarea primelor idei și prototipuri fabricate
Discuții documentare
7. Critică intermediară
Evaluarea prototipuri fabricate
8. Concretizarea ideilor și a fluxului de lucru de fabricație digitală
Discuții de detaliu
Metoda de predare:
Prelegeri online pe zoom alternate cu sedinte practice in Atelier Experimental "Mac Popescu"; cele din urma au caracter practic si se desfasoara in serii de cate 20 studenti.
Mod de evaluare:
Criterii de evaluare:
-Prezenta activă la întâlnirile programate (minimum 7 prezențe pentru a putea primi notă la curs în sesiunea curentă). Primul curs nu intra in calcul - 20%
-Demonstrarea înțelegerii fluxurilor de lucru de fabricație digitală predate la curs prin rezolvarea temelor primite - 20%
-Demonstrarea abilitaților de utilizare a tehnologiilor de fabricație digitală prin materializarea artefactului arhitectural - 20%
-Dezvoltarea unui artefact arhitectural ce răspunde unei teme de proiect date - 20%
-Abilitatea de a aduce un aport inovativ în utilizarea tehnologiilor de fabricație digitală în cadrul proiectului - 10%
-Prezentarea proiectului - 10%
Bibliografie minimală:
1. Glynn, R., & Sheil, B. (Eds.). (2017). Fabricate 2011: Making Digital Architecture (Vol. 1). UCL Press.
2. Gramazio, F., Kohler, M., & Langenberg, S. (Eds.). (2017). Fabricate 2014: Negotiating Design & Making (Vol. 2). UCL Press.
3. Sheil, R., Menges, A., Glynn, R., & Skavara, M. (2017). Fabricate 2017 (pp. 1-304). UCL Press.
4. Willette, A., Brell-Cokcan, S., & Braumann, J. (2014). Robotic fabrication in architecture, art and design 2014. Springer Science & Business Media.
5. Brell-Cokcan, S., & Braumann, J. (Eds.). (2013). Rob| Arch 2012: Robotic fabrication in architecture, art and design. Springer Science & Business Media.
6. Sheil, B. (Ed.). (2012). Manufacturing the bespoke: making and prototyping architecture. John Wiley & Sons.
7. Rael, R., & San Fratello, V. (2018). Printing architecture: Innovative recipes for 3D printing. Chronicle Books.
8. Hauschild, M., & Karzel, R. (2012). Digital Processes: Planning, Designing, Production (1st edition). Birkhäuser. https://doi.org/10.11129/detail.9783034614351
9. Marble, S. M. S. (2012). Digital Workflows in Architecture: Design – Assembly – Industry. Birkhauser Architecture. https://doi.org/10.1515/9783034612173
10. Retsin, G., Jimenez, M., Claypool, M., & Soler, V. (Ed.). (2019). Robotic Building: Architecture in the Age of Automation (1st edition). DETAIL. https://doi.org/10.11129/9783955534257
11. Branko Kolarevic, Architecture in the Digital Age: Design and Manufacturing, 1 ed. (Taylor & Francis, 2005).
12. Branko Kolarevic și Kevin Klinger, Manufacturing Material Effects: Rethinking Design and Making in Architecture, 1 ed.
Observații:
https://www.facebook.com/uauimcursproiectaredigitala

Primul curs din data de 25.02.2022, ora 12:30 se va desfășura pe zoom la linkul de mai jos:
https://us02web.zoom.us/j/89993727844?pwd=QUs2Y0dmRXMvWHhUS1ZPbWNEZDAzdz09
Meeting ID: 899 9372 7844
Passcode: nB1srY