SFA-134 Vizualizări interactive

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul IV, sem 2, 2023-2024 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Fișa disciplinei:
SFA-134 Vizualizari interactive.pdf
Departament:
Studiul formei și ambient
Titular:
lect.dr.arh. Mihai Chisărău
Colectiv:
conf.dr.arh. Andreea Iosif
Limba de predare:
română
Obiective:
Obiectiv general: Cursul familiarizează studenții cu scopul si mijloacele prezentarilor interactive de arhitectură, in contextul concret al unui concurs de arhitectura al carui juriu va evalua rezultatele in VR.

Obiective specifice: La finalizarea cu succes al acestei discipline studenții vor ști
• care sunt principalele platforme pe care pot construi experiențe imersive pentru proiectele lor de arhitectură.
• care sunt echipamentele și modurile de distribuire necesare conceperii și creației unei experiențe imersive virtuale de arhitectură
• care sunt exigențele tehnice pentru ca un model să poată fi integrat într-o experiență imersivă si cum trebuie pregatit acest model;
• cum se controleaza lumina, materialele și evenimentele din scenă;
• cum să ofere vizitatorului posibilitatea de a interacționa cu scena direct sau prin intermediul unor meniuri de control; cum se extrag randări și filme ca produse secundare asociate experienței imersive;
• ce se urmareste de la o vizualizare și implicit să cum se traseaza de la bun început sarcinile de proiect;
• ca bonus, studentii se vor deprinde să “povesteasca” proiectul prin gândirea lui ca scenariu in loc de simplu decor, dupa modelele de succes ale industriei de gaming ori film.
Conținut:
1. Curs introductiv - demo-live in unreal/twinmotion pe un model cu deficiențe, pt identificarea pasilor si problemelor de implementare a proiectului într-o experiență virtuală corectă. Stabilirea obiectivelor pentru concurs.
2. Atelier - Inspecția și evaluarea fazei de concept din punct de vedere al posibilităților de utilizare în cadrul unei experiențe virtuale.
3. Curs Inițializare în Unreal Engine – optimizare model și import. Referințe.
4. Curs Lumini și introducere în materiale – material machetă, tipologii de shader dedicate și scenarii de folosire a acestora
5. Atelier- testare machetelor virtuale construite folosind cunoștințele dobândite în cursurile 1-4.
6. Curs Materiale – tehnici avansade de aproximare a materialității, optimizare în vederea obținerii unei bune experiențe virtuale.
7. Atelier – testare scenă - optimizare
8. Curs Sequencer – animație și implicațiile în programarea de evenimente, scenariu în Unreal Engine
9. Curs Blueprints 1- programarea vizuala a experienței virtuale – interactiuni simple, miscarea soarelui, sunete spatializate
10 Curs Blueprints 2- programarea vizuala a experienței virtuale –obiect animat pt ghidaj; elemente de construire a interfetei
11-14 Atelier - corectare și îmbunătățire a scenelor create. Programarea activitatilor prevede o sesiune suplimentara de testing, in cursul unui weekend, pentru fiecare proiect / echipa.
Metoda de predare:
Prelegeri online pe zoom alternate cu sedinte practice in Atelier Experimental "Mac Popescu"; cele din urma au caracter practic si se desfasoara in serii de cate 20 studenti.
Mod de evaluare:
Notarea va fi compusa astfel: 40% calitatea experientei imersive (scena VR) + 20% filmul de prezentare a proiectului + 40% evaluarea progresului pe parcursul atelierelor
Bibliografie minimală:
• John M. Blain, "The Complete Guide to Blender Graphics", A K Peters Ltd., 2022
• Jeremy Birn, "Digital Lighting and Rendering", New Riders Pub, 2013
• Charles Finance, Susan Zwerman, "The Visual Effects Producer: Understanding the Art and Business of VFX", Routledge, 2009

Pagina disciplinei:
https://stufonote.wixsite.com/cgimincu/vizualizari-interactive
Playlist cursuri, 2022:
https://youtube.com/playlist?list=PLaqGKflTqYHyhIa95yqOzuGRgAUUPZ3Gp
Epic Games:
https://www.epicgames.com/site/en-US/home
Unreal Engine:
https://www.unrealengine.com/en-US/blog/the-15-best-online-courses-to-learn-unreal-engine?fbclid=IwAR1zZGEw3DFlLOAaHqERSNJZf76U2Wu5yY8aTTeYwl9s5i7linHOAG0-wos
Observații:
Inscrierea la acest curs este conditionata de predarea fazei 1 a concursului VR Scene, detaliat aici:
https://www.asm.uauim.ro/thevrscene