SFA-134 Vizualizări interactive

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul IV, sem 2, 2022-2023 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Studiul Formei și Ambient
Titular:
asist. Mihai Chisărău
Colectiv:
conf dr arh Andreea Iosif
Limba de predare:
română
Obiective:
Obiectiv general: Cursul familiarizează studenții cu scopul si mijloacele prezentarilor interactive de arhitectură, in contextul concret al unui concurs de arhitectura al carui juriu va evalua rezultatele in VR. Obiective specifice: La finalizarea cu succes al acestei discipline studenții vor ști • care sunt principalele platforme pe care pot construi experiențe imersive pentru proiectele lor de arhitectură. • care sunt echipamentele și modurile de distribuire necesare conceperii și creației unei experiențe imersive virtuale de arhitectură • care sunt exigențele tehnice pentru ca un model să poată fi integrat într-o experiență imersivă si cum trebuie pregatit acest model; • cum se controleaza lumina, materialele și evenimentele din scenă; • cum să ofere vizitatorului posibilitatea de a interacționa cu scena direct sau prin intermediul unor meniuri de control; cum se extrag randări și filme ca produse secundare asociate experienței imersive; • ce se urmareste de la o vizualizare și implicit să cum se traseaza de la bun început sarcinile de proiect; • ca bonus, studentii se vor deprinde să “povesteasca” proiectul prin gândirea lui ca scenariu in loc de simplu decor, dupa modelele de succes ale industriei de gaming ori film.
Conținut:
1. Curs introductiv - demo-live in unreal/twinmotion pe un model cu deficiențe, pt identificarea pasilor si problemelor de implementare a proiectului într-o experiență virtuală corectă. Stabilirea obiectivelor pentru concurs. 2. Atelier - Inspecția și evaluarea primei solutii (faza de analiza concurs) de către fiecare participant din punct de vedere al posibiltăților de utilizare în cadrul unei experiențe virtuale. 3. Curs Inițializare în Unreal Engine – optimizare model și import. Referințe. 4. Curs Lumini și introducere în materiale – material machetă, tipologii de shader dedicate și scenarii de folosire a acestora 5. Atelier- testare machetelor virtuale construite folosind cunoștințele dobândite în cursurile 1-4. 6. Curs Materiale – tehnici avansade de aproximare a materialității, optimizare în vederea obținerii unei bune experiențe virtuale. 7. Atelier – testare scenă - optimizare 8. Curs Sequencer – animație și implicațiile în programarea de evenimente, scenariu în Unreal Engine 9. Curs Blueprints 1- programarea vizuala a experienței virtuale – interactiuni simple, miscarea soarelui, sunete spatializate 10 Curs Blueprints 2- programarea vizuala a experienței virtuale –obiect animat pt ghidaj; elemente de construire a interfetei 11-14 Atelier - corectare și îmbunătățire a scenelor create. Programarea activitatilor prevede o sesiune suplimentara de testing, in cursul unui weekend, pentru fiecare proiect / echipa.
Metoda de predare:
Prelegeri online pe zoom alternate cu sedinte practice in Atelier Experimental "Mac Popescu"; cele din urma au caracter practic si se desfasoara in serii de cate 20 studenti.
Mod de evaluare:
Notarea va fi compusa astfel: 40% calitatea experientei imersive (scena VR) + 20% filmul de prezentare a proiectului + 40% evaluarea progresului pe parcursul atelierelor
Bibliografie minimală:
Pagina disciplinei: https://stufonote.wixsite.com/cgimincu/vizualizari-interactive Playlist cursuri, 2022: https://youtube.com/playlist?list=PLaqGKflTqYHyhIa95yqOzuGRgAUUPZ3Gp Epic Games: https://www.epicgames.com/site/en-US/home Unreal Engine: https://www.unrealengine.com/en-US/blog/the-15-best-online-courses-to-learn-unreal-engine?fbclid=IwAR1zZGEw3DFlLOAaHqERSNJZf76U2Wu5yY8aTTeYwl9s5i7linHOAG0-wos
Observații:
Inscrierea la acest curs este conditionata de predarea fazei 1 a concursului VR Scene, detaliat aici: https://www.asm.uauim.ro/thevrscene