Titluri oferite de Academii

Poziția de excepție a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, a corpului profesoral, în peisajul academic și științific național, este întărită și recunoscută, în plus, prin acordarea titlului de Membru corespondent al Academiei de Științe Tehnice prof. Emerit dr.arh. Emil Barbu POPESCU.

În același sens, Prof. Dr. Arh. Emil Barbu POPESCU i-a fost conferit de către Academia Română Premiul Duiliu Marcu în domeniul creației arhitectonice pentru contribuția de excepție la protejarea și modernizarea școlii românești de arhitectură.

Orar – toate facultățile
ORAR_S2_20-21 - v1.4_0304.pdf
Tur virtual
architecture.uauim.ro
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/