SFA-64 Ecologie

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul III, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Fișa disciplinei:
SFA-64 Ecologie.pdf
Departament:
Studiul formei și ambient
Titular:
conf. Elena Codina Dușoiu
Obiective:
Cursul își propune o abordare integrată asupra naturii ca sistem, activității umane, arhitecturii ca fenomen emergent în legătură cu o serie de condiții geografice și bioclimatice. Factorii de mediu sunt explicați atât ca fenomene fizice, cât mai ales prin prisma efectelor lor asupra habitatului uman.
Este analizată arhitectura locului cu ajutorul invarianților ce reprezintă condițiile bioclimatice ale locului, resursele, tradiția, cultura, obiceiurile. O atenție deosebită este acordată arhitecturii tradiționale din România și explicării trăsăturilor acesteia.
Sunt prezentate relația arhitecturii cu materialele locului: lemn, piatră, pământ etc.
Se analizează deasemenea tendințele contemporane în arhitectura sustenabilă în diferite țări și pe diferite continente.
Se prezintă parametri tehnici de control ambiental.
Conținut:
Titlul cursurilor

1. Factori naturali în relație cu universul material. Universul ca sistem
2. Invarianți bioclimatici și influența lor asupra arhitecturii locului
3. Relația dintre arhitectură, resurse, tradiție, cultură
4. Arhitectura tradițională de pe teritoriul României. Considerente bioclimatice și sustenabilitate
5. Principii pentru proiectul sustenabil
6. A construi sustenabil – interior, exterior, spatiu public
7. Reciclarea fondului construit – premisă a sustenabilitatii
8. Reciclarea materialelor – sustenabilitate in design
9. De la era industrială la era informațională. Conversia fondului construit ca premisă a sustenabilității
10. Energia: surse de energie în univers. Sisteme convenționale de producere a energiei și consecinte asupra mediului. Sisteme neconventionale (durabile) de obținere a enegiei
11. Reglementari internationale și europene cu privire la protecția mediului
12. Mari catastrofe ecologice si Directive Europene de reglementare a emisiilor de particole solide și a gazelor cu efect de seră. Prezentarea certificatului de performanță energetică al clădirilor
13. Tendințe contemporane către o arhitectură sustenabilă. Folosirea resurselor locale. Arhiterra, Școala de la Bunești etc.
14. Tendințe contemporane către o arhitectură sustenabilă. Cercetare pentru o arhitectură avansată
Metoda de predare:
Prelegeri bazate pe imagini, ilustrație grafică și științifică, dezbateri interactive
Mod de evaluare:
20% activitate pe parcurs, 30% lucrare elaborată individual, 50% examen
Bibliografie minimală:
1. Bernard Baudoiun – Construire une maison ecologique, Ambre Editions 2008, Geneva
2. Brian Edwards - A Rough Guide to Sustainability, RIBA, Londra, 2005
3. Grigore Ionescu - Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor, Editura Academiei, 1982
4. Philip Jodidio - Green architecture now!, Taschen, Köln, 2009
5. Francoise Helene Jourda – Manualul proiectului sustenabil
6. Gernot Mincke - Construind cu pământ, Editura Simetria, 2008
7. Simone Schleifer - Small Eco Houses, Taschen, 2007
8. Self Sufficient Housing - 1st Advanced Architecture Contest, Institut de Arquitectura Avançada de Catalunya, Barcelona 2006
9. James Wines - Green architecture, Taschen, Köln, 2008
10. Cervera&Pioz - Bionic Architecture (Biblioteca UAUIM)
11. Codina Dușoiu, Beatrice Jöger - Ateliere Româno-Spaniole de Arhitectură 2006-2013, Editura UAUIM, 2008 -2011 și evenimente pe www.uauim.ro
11. Revista ARHITECTURA, nr.1/2017. Locuinte pasive


I. *** Climate Change, Intergovernmental protocol, 2001
II. *** Global natural cycles, 2005
III. *** European Directive 13/1999 on VOC emission

informații suplimentare ›