PID-132 Atelier design (3.1)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul III, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 7
Titulari:
asist.arh.int. Livia Rus
conf.arh. Dan Vucicovici
Colectiv:
asist.arh. Cristina Iliescu, asist.arh. Bogdan Radu
Obiective:
dobândirea unor competențe practice prin realizarea unui releveu, a unor fotografii de produs, demontarea unui obiect existent și realizarea unor planșe de specialitate cu desen în cod: epură la diferite scări, axonometrie explodată, perspectivă ambientată etc.
Conținut:
REVERSED DESIGN versus RENEW DESIGN
„Un scaun este primul lucru de care ai nevoie atunci când nu mai ai nevoie de nimic. Din acest motiv este un simbol deosebit de convingător al civilizației.” Caplan (1982)

ETAPA 1. Reconstituirea proiectului de execuție a unui scaun din lemn cu spătar și brațe, existent
ETAPA 2. Interpretarea într-o versiune nouă, inovatoare a scaunului studiat anterior.
Metoda de predare:
Prezentarea unor studii de caz și analiza lor critică, discuții, corecturi individuale pe parcursul proiectului
Mod de evaluare:
Evaluare continuă, formativă prin discutii și corecturi; evaluare sumativă după susținerea finală a proiectului: planșe și caiet de studiu
Bibliografie minimală:
-Cursurile anului 1 și 2 și bibliografia lor: Materiale de construcții, Ergonomie și desen tehnic, Statica și rezistența materialelor, Mobilier – tehnologie, Studiul formei, Desen de observație, Modelaj/ machetaj, Istoria mobilierului și a ornamentului, Istoria designului, Istoria arhitecturii moderne și contemporane

-Mel BYARS –The Design Encyclopedia, Laurence King Publishing Londra și Museum of Modern Art New York, 2004 (prima ediție 1994)
-Kenneth FRAMPTON –Modern Architecture: A Critical History, Thames and Hudson, Londra, editia a treia 1992 (prima ediție 1980)
-Renato De FUSCO –Storia del Design, Editori Laterza, Roma-Bari, 1993
-Nina KOTZEL –Design, the Groundbreaking Moments, Prestel Munich, 2013

-Site-uri ale producătorilor de mobilier: Cappellini, Cassina, Zanotta, Vitra, Artek, Fritz Hansen, Herman Miller, Knoll etc.
-film documentar: www.vitra.com/en-un/page/chair-times
-alte materiale bibliografice puse la dispoziție de îndrumătorii de atelier, în funcție de stadiul proiectului