PID-135 Atelier design (3.3)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul III, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 7
Titular:
asist.arh.int. Livia Rus
Colectiv:
asist.arh. Cristina Iliescu, asist.arh. Bogdan Radu
Obiective:
-Analiza critică de design a unui obiect folosit în mod uzual -Realizarea unei documentări critice transversale și longitudinale -Transpunerea datelor teoretice în conceptul proiectului –idei și schițe -Realizarea unor desene specifice de design
Conținut:
PROBLEM-SOLVING Optimizarea unui obiect existent prin identificarea problemelor specifice în familia sa de produse și stabilirea de soluții pentru rezolvarea acestora.
Metoda de predare:
Prezentarea unor studii de caz și analiza lor critică, discuții, corecturi individuale pe parcursul proiectului
Mod de evaluare:
Evaluare continuă, formativă prin discutii și corecturi; evaluare sumativă după susținerea finală a proiectului: planșe și caiet de studiu
Bibliografie minimală:
- Mike ASHBY, Kara JOHNSON, Materials, and Design. The Art and Science of Material Selection in Product Design, ed. Butterworth-Heinemann - Jones CRISTOPHER- Design Metode si Aplicatii, ed. Tehnica 1972 - Thomas KUHN –Structura revoluțiilor științifice, ed. Humanitas, 2008 - W.LIDWELL, K.HOLDEN, J.BUTLER –Universal Principles of Design, Revised and Updated: 125 Ways to Enhance Usability..., ed. Rockport Publishers, Inc. 2010 -Don NORMAN –The Design of Everyday Things, Basic Books, New York, 2013 -Victor PAPANEK –Design for the Real World, Thames and Hudson, 2006 https://www.vitsoe.com/rw/about/good-design