PID-27 Grafic Design

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul III, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Titular:
prof. Răzvan Mihai Luscov
Obiective:
În formarea profesională a studenților cu specializare în design de produs este esențial să existe
studii in domeniul atat de actual astazi al grafic designului. Multi dintre absolventii acestei scoli, in contextul romanesc de astazi, vor profesa cu precadere in acest domeniu.
Obiectivul principal al cursului este acela de a oferi cunostinte in domeniul legitatilor grafice, regulilor ce stau la baza lucrului cu textul, ceeace se cheama in limbaj anglo-saxon: Typography.
Conținut:
1 - Introducere, problematica, necesitatea cunoasterii regulilor tipografice.
2 - Despre litera tiparita, terminologie, istoric, evolutia tiparului, generalitati.
3 - Caracter de litera versus font
4 - Forma, anatomia literelor, tipuri de litera in evolutia lor istorica
5 - Clasificarea Vox
6 - Clasificarea Vox
- Clasificarea Novarese
7 - Unitatile de masura: ale literei, pe verticala, pe orizontala. Relatii dimensionale
8 - Vizibilitate - lizibiliate
Caracter de litera de tip “body text” versus display
Caracter neutru, versus caracter expresiv.
9 - Distanta intre litere, cuvinte, randuri
10 - Ligaturi, caractere speciale
11 - Blocul de text
12 - Blocul de text
Paragraful, tipuri de departiri in paragrafe
Hanging punctuation
Letrine
13 - Compozitia paginii
Margini
Trama si organizare.
Static dinamic
Compozitie incarcata, compozitie aerista
14 - Compozitia paginii
Metoda de predare:
Expuneri ilustrate
Mod de evaluare:
Evaluare teoretică orala.
Bibliografie minimală:
Jury David: About face, Rotovision 2004.
McLean Ruari: The Thames and Hudson manual of typography, London 1988.
Blackwell Lewis: 20th centurytype, Laurence King Publishing, London 1998.
Spiekermann Erick: Stop stealing sheep and find out how type works , Adobe Pr second edition 2002.
Observații:
Cursul are un caracter preponderent teoretic.