PID-165 Sustenabilitate și tehnologie

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul III, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+3S | Credite ECTS: 4

Fișa disciplinei

PID-165 Sustenabilitate si tehnologie.pdf
Departament:
Proiectare de interior și design
Titular:
lect.dr.arh. Daniel Armenciu
Colectiv:
lect. dr. arh. Daniel N. Armenciu / asist. drd. arh. Cristina Bălțoi, asist. drd. dsg. Cristina Duminică
Obiective:
Disciplina urmărește însușirea de către student a unor cunoștințe generale de proiectare sustenabilă în măsură să îl pregătească pentru provocarea tendințelor din anii ce urmează, cu privire la evoluția internațională a fenomenului sustenabilității în domeniile design-ului și arhitecturii.
Astfel, studentul va dobândi competențe de proiectare sustenabilă în măsură să îl ghideze spre alegeri conceptuale și tehnologice adaptate la realitățile curente cu care operează designer-ul contemporan. Obiectivul major al disciplinei este acela de formare a unui aparat critic personal de analiză și interpretare a contextului în care urmează a fi inserată o intervenție, generând astfel produse compatibile din punct de vedere ecologic.
Conținut:
Activitatea de curs
Modul de organizare a prelegerilor se dorește a fi unul interactiv, care să implice participarea activă a studenților. Pornind de la noțiuni generale care fac introducerea în tematicile cursului, se aduc cumulativ noțiuni specifice.
Activitatea de seminar
Pe parcursul semestrului, studenții vor fi implicați în conceperea unui proiect de obiect de interes sustenabil. Această componentă a disciplinei are ca obiectiv facilitarea de operare practică cu noțiunile prezentate la curs și implicit creșterea capacității de aplicabilitate ale acestora în proiectarea curentă.

Tematicile cursului:
• Concepte ale dezvoltării sustenabile în design și arhitectură;
• Abordarea sustenabilă în procesul de design; Meta-design;
• Design universal; Confortul uman;
• Tehnologii suport și materiale pentru design sustenabil; Circular Design;
• Sisteme de certificare și etichetare;
Metoda de predare:
Modul de organizare a prelegerilor se dorește a fi unul interactiv, care să implice participarea activă a studenților. Pornind de la noțiuni generale care fac introducerea în tematicile cursului, se aduc cumulativ noțiuni specifice.
Mod de evaluare:
a) Evaluare de seminar (75%) – Proiectarea unui obiect de interes sustenabil. Activitatea se va desfășura în grupuri de lucru formate din maxim 4 studenți și obligatoriu validate de titular. Nesusținerea și/sau nepromovarea acestei faze, echivalentul activității active pe parcurs, conduce la neluarea în considerare a lucrării finale de examen și la nepromovarea disciplinei.
b) Evaluare finală (25%) – Redactarea individuală a unui eseu ce se va preda în sesiunea de examen, până la data stabilită prin calendarul sesiunii. Nesusținerea și/sau nepromovarea acestei faze, echivalentul activității active pe parcurs, conduce la neluarea în considerare a lucrării finale de examen și la nepromovarea disciplinei.
Bibliografie minimală:
• Armenciu, D., (2012), Teza de doctorat: Proiectul bioclimatic în arhitectura din România, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București.
• Barbero, S., & Cozzo, B. (2012). Ecodesign.
• Barnett, J., & Beasley, L. (2015). Ecodesign for Cities and Suburbs.
• Calkins, M., (2012), The Sustainable Sites Handbook: A Complete Guide to the Principles, Strategies, and Best Practices for Sustainable Landscapes, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, SUA;
• Crowther, R.L., Ecologic Architecture, Butterworth-Heinemann 1992;
• Fuad-Luke, A. (2010). EcoDesign: The sourcebook. San Francisco: Chronicle Books.
• Gallaud, D., & Laperche, B. (2016). Circular economy, industrial ecology and short supply chain.
• Goldsmith, S., & PRP Architects (Firm). (2015). Universal design: A manual of practical guidance for architects.
• Ecodesign, The Life Cycle Of Products in OTTAGONO, Nr. 203 / septembrie / 2007 pp. 100-105;
• Erlandson, R. F. (2008). Universal and accessible design for products, services, and processes. Boca Raton: CRC Press.
• Ionac, N., (1998), Clima și comportamentul uman, Editura Enciclopedică, București.
• Maclay, W., Maclay Architects, (2014), The New Net Zero: Leading-Edge Design and Construction of Homes and Buildings for a Renewable Energy Future, Chelsea Green Publishing, White River Junction, USA;
• Nancy Jack Todd (2007). Ecodesign: des solutions pour la planete: l'aventure du New Alchemy Institute, Les Editions Ecosociete.
• Nasar, J. L., & Evans-Cowley, J. (2007). Universal design and visitability: From accessability to zoning. Columbus, Ohio: The John Glenn School of Public Affairs?.
• Neufert, E., Sturge, D., & Luhman, N. J. (2019). Architects' data.
• Ochinciuc, C., (2002), Conceptul dezvoltarii durabile în arhitectură: Proiectarea integrata, Editura Universitară „Ion Mincu”, București;
• Ochinciuc, C., (2006), Arhitectura și schimbarea climatică, Editura Universitară „Ion Mincu”, București;
• Ochinciuc, C., (2006*), Propunere de introducere a indicatorilor pentru clădirile durabile, Editura Universitară „Ion Mincu”, București;
• Olgyay, V., (1963), Design with climate: bioclimatic approach to architectural regionalism, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, USA;
• Slessor, C., ECO – TECH, Sustainable Architecture and High Technology, Thames and Hudson;
• Steinfeld, E., & Maisel, J. L. (2014). Universal design: Creating inclusive environments. Johanneshov: MTM.
• Yeang, K. (2008). Ecodesign: A manual for ecological design. Hoboken, N.J: Wiley.
• Yeang, K., & Woo, L. (2010). Dictionary of Ecodesign: An Illustrated Reference. Hoboken: Taylor & Francis.