PID-50 Activități practice

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul III, sem 2, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: - | Credite ECTS: 2
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
asist.dr. Gențiana Dumitrescu
Colectiv:
Designer Dr. Alexandra Anghelache
Obiective:
Dobândirea de abilități practice și o mai bună apropriere a tehnicilor manuale de exprimare direct în material. Lărgirea cunoștințelor tehnice și tehnologice vizând directa aplicare a acestora în proiectare.
Conținut:
Documentare constând în vizitarea unor întreprinderi ce uzează tehnologiile ce urmează a fi folosite în semestrul în curs și următor la atelierul de proiectare. Realizarea unei machete a proiectului precedent.
Metoda de predare:
Seminarii în fabrica, în fața utilajului cu explicarea principiilor de funcționare, a tipurilor de defecte ce pot apărea și a soluțiilor de proiectare specifice. Îndrumare și consultanță pe timpul elaborării machetei, supravegherea lucrului în atelier.
Mod de evaluare:
Evaluarea rezultatelor și a caietului de practică.

modifică