PID-50 Activități practice

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul III, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2L | Credite ECTS: 2
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
asist.arh.int. Livia Rus
Colectiv:
asist.arh. Cristina Iliescu, asist.arh. Bogdan Radu
Obiective:

Dobândirea de abilități practice și o mai bună apropriere a tehnicilor de machetare

Conținut:

Documentare constă în vizitarea unor întreprinderi ce folosesc tehnologiile prezentate în semestrul în curs. Realizarea unei machete - prototip 1:1 (sau 1:2) pentru proiectul precedent.

Metoda de predare:

Seminarii în fabrică, în fața utilajului cu explicarea principiilor de funcționare și a soluțiilor de proiectare specifice.

Mod de evaluare:

Evaluarea rezultatelor și a caietului de practică.