PID-50 Activități practice

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul III, sem 2, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2L | Credite ECTS: 2
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
asist.dr. Livia Rus
Colectiv:
Designer Dr. Alexandra Anghelache
Obiective:

Dobândirea de abilități practice și o mai bună apropriere a tehnicilor manuale de exprimare direct în material. Lărgirea cunoștințelor tehnice și tehnologice vizând directa aplicare a acestora în proiectare.

Conținut:

Documentare constând în vizitarea unor întreprinderi ce uzează tehnologiile ce urmează a fi folosite în semestrul în curs și următor la atelierul de proiectare. Realizarea unei machete a proiectului precedent.

Metoda de predare:

Seminarii în fabrica, în fața utilajului cu explicarea principiilor de funcționare, a tipurilor de defecte ce pot apărea și a soluțiilor de proiectare specifice. Îndrumare și consultanță pe timpul elaborării machetei, supravegherea lucrului în atelier.

Mod de evaluare:

Evaluarea rezultatelor și a caietului de practică.