ScanDiplome 130 ani de Arhitectură

Scanare și digitalizare fond proiecte de diplomă Arhitectură 1912-1950

Proiect finanțat UAUIM-FFCSU-2021-022

La apropierea sărbătoririi a 130 de ani de învățământ de arhitectură din România începem accesibilizarea primelor lucrări științifice studențești din intervalul 1900-1930 în cadrul acestui proiect finanțat din Fondul pentru Finanțarea Cercetării Științifice Universitare UAUIM 2021, din bugetul Ministerului Educației

Proiect: ScanDiplome 130 ani de Arhitectură – Scanare și digitalizare fond proiecte de diplomă Arhitectură 1912-1950

Acronim: ScanDip130Arh

Proiect finanțat prin Fondul pentru Finanțarea Cercetării Științifice Universitare UAUIM 2021, din bugetul Ministerului Educației

Domeniul strategic de finanțare: H. Cercetarea strategică și dezvoltarea cercetării în UAUIM

Acord/Contract de finanțare/Fișa de execuție/ FFCSU-UAUIM-FFCSU-2021-022

Perioada de implementare: 14 septembrie -10 decembrie 2021

Contact: centru.expozitional@uauim.ro

Baza de date: https://scandip130arh.uauim.ro

Broșura proiectului: Din colecțiile Școlii de Arhitectură: proiecte de diplomă și lucrări studențești 1900-1930 https://scandip130arh.uauim.ro/materiale-promotionale/

Despre proiect

Proiectul iși propune accesibilizarea unor documente cu caracter memorialistic, documentar și identitar din Biblioteca UAUIM, prin scanarea (digitizarea) și integrarea primelor lucrări studențești într-o bază de date (digitalizarea), deosebit de importante pentru istoria arhitecturii și a modului în care s-a modelat fața orașului, studenții de ieri fiind arhitecții proiectanți ai clădirilor zilelor noastre.

O parte din munca de scanare este asigurată de doctoranzi voluntari, sub supravegherea unui muzeograf ce facilitează însușirea și respectarea normelor de conservare și prezervare a documentelor pe suport papetar. De asemenea, aceștia sunt implicați în prelucrarea imaginilor rezultate, iar bibliotecarii cu experiență asigură catalogarea și indexarea corectă a acestora, în colaborare cu un cadru didactic specializat în arhitectură.

Fișierele rezultate vor fi încărcate într-o bază de date, cu o interfață accesibilă, în care se vor putea face căutări și selecții după diferite criterii.

De asemenea, vom elabora o broșură cu extrase din cele mai interesante lucrări, cu un studiu introductiv, pentru a marca și editorial 130 de ani de învățământ de Arhitectură.

Accesul la aceste documente electronice este important ca sursă de documentare în contextul în care deținătorii de arhive și o serie de alte instituții au început procesul de digitizare, iar aceste baze de date izolate ar trebui corelate și contextualizate.

Proiectul satisface nevoia de accesibilizare a resurselor documentare și vizuale din domeniul arhitecturii, conservarea și diseminarea online a acestora atât în format digital, cât și în format tipărit.

Echipa ScanDip130Arh

Consultant de specialitate arhitectură - invitat
prof. dr. arh. Ana Maria Zahariade
Consultant de specialitate cercetare arhivă de arhitectură - invitat
conf. dr. arh. Radu Ponta
Consultant de specialitate biblioteconomie - invitat
fil. drd. Cosmina Grafu
Director proiect
dr. arte viz. Claudia Popescu
Tehnician scanare fotografiere
bibl. drd. arte viz. Valentin Popescu
Bibliotecari indexare și catalograre
bibl. Alexandra Tutilă

Doctoranzi:

 • Astrid Isabela Bogdan
 • Anbi Ahmed Oussama
 • Geru Andreea-Teodora
 • Popa Adriana Maria
 • Fulga Radu

Activități

A1. Management de proiect, monitorizare și evaluare

A2. Achiziționarea echipamentelor necesare digitizării

A3. Realizarea unei baze de date

A3.1. Cercetarea și documentarea fondurilor documentare și stabilirea priorităților de digitizare conform temei de cercetare, în corelație cu proiectele anterioare.

19 octombrie 2021 Webinar ScanDip130Arh: invitată Cosmina Grafu, specialist biblioteconomie și științele informării și director interimar Departamentul Informare Documentare - Biblioteca UAUIM. În cadrul acestuia, s-a prezentat contextul cercetării documentare, tipul de documente, perioada cercetată, informațiile complementare documentelor scanate, modul de regăsire a informației în baza de date.

A3.2. Selectarea materialelor relevante temei de cercetare propuse.

A3.3. Pregătirea materialelor documentare pentru scanare/ fotografiere

A3.4. Scanarea/fotografierea efectivă cu respectarea normelor de conservare.

A3.5. Prelucrarea fișierelor rezultate.

A3.6. Catalogarea și indexarea acestora, adăugând informații relevante, crearea de hyperlinkuri către documente conexe, respectând legislația drepturilor de autor.

A3.7. Integrarea în baza de date, accesibilă online, pe baza descriptorilor stabiliți, pentru a facilita regăsirea informației.

A4. Realizarea unei lucrări în format tipărit.

Obiective

OG. 1: Realizarea unei baze de date cu 300 de imagini/ documente relevante pentru evoluția celor 130 de ani de învățământ de arhitectură din România, pe baza digitizării documentelor de arhivă din fondul de diplome și proiecte al Bibliotecii UAUIM;

 • OS 1.1. Crearea unei echipe omogene care să aducă laolaltă min. 7 specialiști și studenți din domenii precum arhitectură și artă, istoria arhitecturii și a artei, biblioteconomie, muzeografie, etc., încurajarea lucrului în echipe interdisciplinare, integrarea viitorilor profesioniști (studenți, masteranzi, doctoranzi);
 • OS 1.2. Asigurarea echipamentelor necesare digitizării.

OG 2. Conservarea si prezervarea documentelor originale din colectiile speciale si de patrimoniu ale bibliotecii UAUIM prin limitarea interacțiunii cu acestea, transferând conținutul informațional în format digital, accesibil online;

 • OS 2.1 Prevenirea, oprirea sau întârzierea deteriorării documentelor prin deplieri, desprăfuiri.
 • OS 2.2. Familiarizarea studenților doctoranzi voluntari cu normele de conservare, cu tehnicile de scanare și prelucrare, cu noțiuni de catalogare și indexare, infrastructură informațională.

OG 3. Comunicarea și promovarea proiectului

 • OS 3.1. Publicarea unei lucrări cu extrase din documentele scanate și un studiu introductiv, în contextul sărbătorii a 130 de ani de învățământ de arhitectură.
 • OS 3.2. Realizarea unei campanii de promovare și mediatizare a proiectului pe canalele proprii de comunicare ale Centrului Expozițional Documentar.