Competiția „Fondul pentru finanțarea cercetării științifice universitare UAUIM 2021”

Cod: UAUIM-FFCSU-2021

Pentru UAUIM în anul 2021 este disponibil un fond din partea Ministerului Educației pentru finanțarea cercetării științifice universitare, pentru care invităm personalul didactic și auxiliar al UAUIM să consulte Pachetul de informații și Anexele din pdf-ul și arhiva atașate.

Obiective și domenii

Obiectivele acestui fond, precum și domeniile pentru care se finanțează proiecte în cadrul UAUIM sunt următoarele:

 1. creșterea calității resursei umane specializate în cercetarea științifică universitară;
 2. dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare și inovare din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat;
 3. creșterea performanței și vizibilității cercetării românești în plan internațional.
 1. Revizuirea strategiei cercetării UAUIM – domeniu strategic cercetare
 2. Acces la baze de date și dotări bibliotecă – domeniu strategic cercetare
 3. Soluții digitalizare platformă cercetare
 4. Indexare publicații UAUIM
 5. Sprijin pentru publicare personal didactic și de cercetare UAUIM
 6. Creșterea competențelor / perfecționarea personalului UAUIM
 7. Training laboratoare UAUIM
 8. Cercetare strategică și dezvoltarea cercetării în UAUIM (altele față de cele de mai sus). Pentru acest domeniu, bugetele proiectelor depuse vor fi cuprinse între 30.000-100.000 lei. Se are în vedere finanțarea a maximum 3 proiecte (H).

Alocarea bugetară propusă, per domeniu de finanțare, este specificată la punctul VI din pachetul de informații.

Calendar apel cercetare UAUIM 2021

Lansarea perioadei de pregătire a proiectelor 8 iulie 2021
Depunerea proiectelor 26 iulie 2021, ora 10.00 EET
Evaluare tehnică generală și transmitere observații 26 iulie 2021
Re-depunere conform observații 27 iulie 2021, ora 10.00 EET
Evaluarea proiectelor și afișarea rezultatelor preliminare și a bugetelor aprobate de comisia de evaluare 27 iulie 2021
Depunerea contestațiilor 28 iulie 2021, ora 10.00 EET
Soluționarea contestațiilor și publicarea rezultatelor finale 28 iulie 2021
Semnarea contractelor de finanțare / începerea proiectelor din 29 iulie 2021
Finalizarea proiectelor cel târziu la 10 decembrie 2021

Mai multe detalii cu privire la tipurile de cheltuieli finanțate, alocare bugetară, procedura competitivă, criterii de eligibilitate, evaluare etc. pot fi consultate în Pachetul de Informații + Anexe. În arhiva zip se găsește informația din pdf, în format editabil.

Rezultate

Comunicat rezultate evaluare competitie cercetare UAUIM 2021.pdf

Comunicat rezultate finale evaluare competitie cercetare UAUIM 2021.pdf

Proiecte

 • VIZ-UAUIM – Creșterea vizibilității producției științifice a UAUIM la nivel național și internațional
 • SCOUT – Schimbări Climatice: explOrare metode analitice pentru procese de proiectare Urbană și planificare Teritorială
 • InstruLab Mincu – Creșterea calității resursei umane apte să genereze cercetare științifică prin INSTRUirea pentru folosirea echipamentelor din dotarea LABoratoarelor UAUIM
 • VR transFORM – Dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare și inovare din cadrul UAUIM prin introducerea noilor media de Realitate Virtuală în expunerea rezultatelor inovative a cercetării prin proiect din Departamentele Bazele Proiectării de Arhitectură și Sinteza Proiectării de Arhitectură a UAUIM
 • JULP – Creștere vizibilitate și impact revista Journal of Urban and Landscape Planning
 • DISASTERPROTECT – Strategia de cercetare a UAUIM împotriva dezastrelor în domeniul protecției patrimoniului natural și construit, a zonelor urbane și rurale
 • PLUS CULTURAL – Actualizarea sub-pilonilor strategici de cercetare în UAUIM cu privire la Patrimoniul Cultural
 • ARIS-UAUIM – Acces la resurse de informare științifică și creșterea calității cercetării instituționale a UAUIM
 • PhD_KIT – Promovarea studiilor doctorale de arhitectură și urbanism din UAUIM
 • CHEIA – Competiție Holistică, Expertiză Integrată Academică
 • CASA – Comunitate academică, Școala de arhitectură/UAUIM – curicula academică, structura educațională, cadre didactice
 • CR-ITA – Consolidarea capacității redacționale a revistei studii de Istoria & Teoria Arhitecturii — sITA
 • ScanDip 130 Arh – ScanDiplome 130 ani de Arhitectură. Scanare și digitalizare fond proiecte de diplomă Arhitectură 1912-1950
 • CONCERN – CONsultare pentru CERcetare în planificare teritorială și proiectare urbană - corelări cu Noua Cartă de la Leipzig