UAUIMEvenimentePledoarie pentru documentarea folosind bazele de date științifice ca fundament al cercetării

Pledoarie pentru documentarea folosind bazele de date științifice ca fundament al cercetării

Webinar online, 15-17 noiembrie 2022

7 noiembrie 2022

Vă invităm să participați în zilele de 15, 16 și 17 noiembrie 2022, începând cu ora 17:00, la webinarul format din trei module, cu titlul Pledoarie pentru documentarea folosind bazele de date științifice ca fundament al cercetării, susținut de către dl prof. dr. ecol., dr. geogr., habil. urb. Alexandru-Ionuț Petrișor în cadrul proiectului intern „Acces la Resurse de Informare Științifică și Creșterea Calității Cercetării Instituționale a UAUIM_2.0”, acronim ARIS-UAUIM_2.0, selectat pentru finanțare în urma competiției Cercetare UAUIM 2022 (UAUIM-FFCSU-2022-007). Fiecare modul va dura 40 de minute.

Evenimentul se adresează tuturor membrilor comunității științifice a UAUIM: studenți, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice, cercetători și bibliotecari. De asemenea, cei care doresc o certificare a prezenței la acest eveniment trebuie să asiste la toate cele trei module ale webinarului. Prezența participanților la acest curs va fi validată prin scrierea în chatul din Zoom a numelui și prenumelui, precum și a unei adrese de e-mail. Se va emite o unică adeverință de participare cu numele tuturor cursanților, urmând a fi transmisă electronic la adresele menționate în chat.

Webinarul se va desfășura în mediul online, prin intermediul platformei Zoom, participanții având la dispoziție următoarele date de autentificare:

Despre prezentare

Bibliografia unei lucrări științifice are un rol mai important decât ar putea părea la o primă vedere. Prin bibliografie se relaționează o operă anterioară cu lucrarea științifică care o citează, pentru a susține sau argumenta anumite afirmații. De asemenea, lista bibliografică permite cititorilor unei lucrări să poată accesa studiile anterioare care o fundamentează. Din punctul de vedere al operei citate, prezența referinței la aceasta în bibliografia noii lucrări științifice reprezintă o confirmare a valorii sale ca fundament al unei noi cercetări. Din punctul de vedere al lucrării care o citează, prezența lucrărilor citate în lista bibliografică demonstrează cunoașterea domeniului și a cercetărilor anterioare de către cel care le citează, și însușirea normelor etice din cercetare. Există impresia falsă, mai ales în rândul celor aflați la începutul unei cariere de cercetare, că o listă bibliografică bine dezvoltată a unei lucrări ar crea impresia că lucrării respective îi lipsesc originalitatea și noutatea. Prelegerea va arăta de ce această impresie este greșită, și va pune accentul asupra criteriilor de apreciere a calității bibliografiei: actualitate, diversitate, corectitudine a modalității de a cita studiile anterioare. De asemenea se vor prezenta criterii de analiză a relevanței lucrărilor folosite în documentarea unei lucrări, în contextul digitalizării informației, cu referire la semnificația criteriului de apreciere a tezelor de doctorat „calitatea bibliografiei consultate (actualitate, diversitate, corectitudinea listării autorilor și a lucrărilor)” și a importanței folosirii bazelor de date științifice pentru o bibliografie de calitate.

Despre cel care prezintă

Alexandru-Ionuț PETRIȘOR, născut la București în 1975, a absolvit Facultatea de Biologie din Universitatea din București (1997), obținând ulterior titlurile de Master în biostatistică (2000) și doctor în ecologie (2004) de la Universitatea din Carolina de Sud, Columbia, SUA, și doctor în geografie de la Universitatea din București (2011). Deține o specializare postuniversitară în managementul proiectelor europene la Academia de Studii Economice București (2012) și abilitarea în urbanism din 2014. Îndelungata carieră în cercetare, concretizată în peste 60 de proiecte de cercetare, 600 de publicații, 400 de prezentări, cursuri sau prelegeri și 30 de capitole de documentații de urbanism și amenajarea teritoriului, alături de recunoașterile profesionale prin peste 1200 de citări, 180 de mențiuni și 470 de indexări ale lucrărilor, calitatea de membru a numeroase organizații internaționale și peste 120 de premii, distincții sau mențiuni, i-au adus gradul de „cercetător științific gradul I” în biologie (2013) și geografie (2017). Este profesor universitar și Directorul Școlii Doctorale de Urbanism a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, unde îndrumă doctorate și predă cursuri de ecologie, statistică și metodologie a cercetării. Deține poziții în conducerea a peste 25 de publicații și de referent pentru alte 70, majoritatea de circulație internațională.

Organizare eveniment

-Fil. bibl. Ștefania-Roxana Halmagi, director proiect ARIS-UAUIM_2.0;
-Fil. drd. bibl. Cosmina Grafu, director Departament Informare-Documentare.