Webinar „Trierea, sinteza și analiza surselor bibliografice ca suport al argumentării”

3 noiembrie 2021

Vă invităm să participați marți, 16 noiembrie 2021, ora 17:00 la webinarul „Trierea, sinteza și analiza surselor bibliografice ca suport al argumentării”, susținut de către dl conf. dr. ecol., dr. geogr., habil. urb. Alexandru-Ionuț Petrișor în cadrul proiectului intern „Acces la Resurse de Informare Științifică și Creșterea Calității Cercetării Instituționale a UAUIM”, acronim ARIS-UAUIM, selectat pentru finanțare în urma competiției Cercetare UAUIM 2021 (UAUIM-FFCSU-2021-019).

Webinarul va avea loc pe platforma ZOOM, informațiile de autentificare putând fi preluate de pe pagina de Facebook a Bibliotecii Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”.

Despre prezentare

Bibliografia unei lucrări științifice are un rol mai important decât ar putea părea la o primă vedere. Prin bibliografie se relaționează o operă anterioară cu lucrarea științifică care o citează, pentru a susține sau argumenta anumite afirmații. De asemenea, lista bibliografică permite cititorilor unei lucrări să poată accesa studiile anterioare care o fundamentează. Din punctul de vedere al operei citate, prezența referinței la aceasta în bibliografia noii lucrări științifice reprezintă o confirmare a valorii sale ca fundament al unei noi cercetări. Din punctul de vedere al lucrării care o citează, prezența lucrărilor citate în lista bibliografică demonstrează cunoașterea domeniului și a cercetărilor anterioare de către cel care le citează, și însușirea normelor etice din cercetare. Există impresia falsă, mai ales în rândul celor aflați la începutul unei cariere de cercetare, că o listă bibliografică bine dezvoltată a unei lucrări ar crea impresia că lucrării respective îi lipsesc originalitatea și noutatea. Prelegerea va arăta de ce această impresie este greșită, și va pune accentul asupra criteriilor de apreciere a calității bibliografiei: actualitate, diversitate, corectitudine a modalității de a cita studiile anterioare. De asemenea se vor prezenta criterii de analiză a relevanței lucrărilor folosite în documentarea unei lucrări, în contextul digitalizării informației.

Despre cel care prezintă

Alexandru-Ionuț PETRIȘOR, născut la București în 1975, a absolvit Facultatea de Biologie din Universitatea din București (1997), obținând ulterior titlurile de Master în biostatistică (2000) și doctor în ecologie (2004) de la Universitatea din Carolina de Sud, Columbia, SUA, și doctor în geografie de la Universitatea din București (2011). Deține o specializare postuniversitară în managementul proiectelor europene la Academia de Studii Economice București (2012) și abilitarea în urbanism din 2014. Îndelungata carieră în cercetare, concretizată în peste 50 de proiecte de cercetare, 550 de publicații, 400 de prezentări, cursuri sau prelegeri și 30 de capitole de documentații de urbanism și amenajarea teritoriului, alături de recunoașterile profesionale prin peste 980 de citări, 170 de mențiuni și 470 de indexări ale lucrărilor, calitatea de membru a numeroase organizații internaționale și peste 100 de premii, distincții sau mențiuni, i-au adus gradul de „cercetător științific gradul I” în biologie (2013) și geografie (2017). Este conferențiar universitar și Directorul Școlii Doctorale de Urbanism a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, unde îndrumă doctorate și predă cursuri de ecologie, statistică și metodologie a cercetării. Deține poziții în conducerea a peste 20 de publicații și de referent pentru alte 60, majoritatea de circulație internațională.

Organizare eveniment: