UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

Management instituțional

Alegeri universitare

Alegeri universitare UAUIM 2015-2016 – metodologii, organizare, calendar, rezultate

Carta Universitară a UAUIM

Carta universitara UAUIM.pdf

Sumar:

 • Elemente de identificare
 • Dispoziții generale
 • Misiunea și obiectivele universității
 • Comunitatea universitară
 • Autonomia universitară și răspunderea publică
 • Libertatea academică și deontologia universitară
 • Activitatea formativă
 • Cercetarea științifică și creația artistică
 • Organizarea procesului de învățământ și cercetare
 • Structurile universitare de conducere
 • Funcțiile de conducere
 • Finanțarea și patrimoniul universității
 • Relațiile internaționale și de parteneriat
 • Managementul calității universitare
 • Drepturile și obligațiile personalului didactic și de cercetare
 • Drepturile și obligațiile studenților
 • Codul de etică și deontologie profesională
 • Dispoziții finale și tranzitorii

Regulamente și metodologii

Regulament de organizare si functionare UAUIM ian 2018.pdf
Organigrama UAUIM mai 2017.pdf

Regulament consiliu de administratie.pdf

Regulament consiliu tehnico-economic.pdf

Regulament intern UAUIM 2015.pdf (11MB)

Regulament-de-ocupare-a-posturilor-didactice-auxiliare-si-nedidactice.pdf

Regulament-de-acordare-gradatii-merit-pt-pers-didactic-auxiliar 2017.pdf

Regulament gradatii de merit cadre didactice 2017.pdf

Regulament sanatate si securitate in munca.pdf

Metodologie state functii 2017-2018.pdf

Activitate financiar-contabilă a UAUIM

Mutat la Informații de interes public:
https://www.uauim.ro/informatii-interes-public/

Declarații de avere

Mutat la Informații de interes public:
https://www.uauim.ro/informatii-interes-public/

Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/