Management instituțional

Alegeri universitare

Alegeri universitare UAUIM 2015-2016 – metodologii, organizare, calendar, rezultate

Carta Universitară a UAUIM

Carta_universitara_UAUIM.pdf [533K]

Sumar:

 • Elemente de identificare
 • Dispoziții generale
 • Misiunea și obiectivele universității
 • Comunitatea universitară
 • Autonomia universitară și răspunderea publică
 • Libertatea academică și deontologia universitară
 • Activitatea formativă
 • Cercetarea științifică și creația artistică
 • Organizarea procesului de învățământ și cercetare
 • Structurile universitare de conducere
 • Funcțiile de conducere
 • Finanțarea și patrimoniul universității
 • Relațiile internaționale și de parteneriat
 • Managementul calității universitare
 • Drepturile și obligațiile personalului didactic și de cercetare
 • Drepturile și obligațiile studenților
 • Codul de etică și deontologie profesională
 • Dispoziții finale și tranzitorii

Regulamente și metodologii

Regulament de organizare si functionare UAUIM_mai 2017.pdf [313K]
Organigrama UAUIM_mai 2017.pdf [340K]

Regulament consiliu de administratie.pdf [521K]

Regulament consiliu tehnico-economic.pdf [181K]

Regulament intern UAUIM 2015.pdf [10M]

Regulament-de-ocupare-a-posturilor-didactice-auxiliare-si-nedidactice.pdf [7M]

Regulament-de-acordare-gradatii-merit-pt-pers-didactic-auxiliar 2017.pdf [152K]

Regulament_sanatate_si_securitate_in_munca.pdf [183K]

Metodologie state functii 2017-2018.pdf [147K]

Activitate financiar-contabilă a UAUIM

Bugete definitive de venituri și cheltuieli

Situații financiare

Declarații de avere