Management instituțional

Notă: informațiile care se găseau în această pagină au fost mutate, conform HG 583/2016 și memorandumurilor primite de la Minister.

Plan strategic UAUIM.pdfMutat în pagina Universitatea, titlul „Programe și strategii”

Raportul rectorului UAUIM.pdfMutat în pagina Universitatea, titlul „Rapoarte și studii”

Alegeri universitare

Mutate la Universitatea / Organizare

Carta Universitară a UAUIM

Mutată la Universitatea / Organizare – titlul „Regulamente de organizare și funcționare”

Regulamente și metodologii

Regulament de organizare si functionare UAUIM ian 2018.pdf
mutat la Universitatea / Organizare, titlul „Regulamente de organizare și funcționare”

Organigrama UAUIM mai 2017.pdf
mutat la Universitatea / Organizare, titlul „Organigrama”

Regulament consiliu de administratie.pdf
mutat la Universitatea / Organizare, titlul „Regulamente de organizare și funcționare”

Regulament consiliu tehnico-economic.pdf
mutat la Universitatea / Organizare, titlul „Regulamente de organizare și funcționare”

Regulament intern UAUIM 2015.pdf (11MB)
mutat la Universitatea / Organizare, titlul „Regulamente de organizare și funcționare”

Regulament-de-ocupare-a-posturilor-didactice-auxiliare-si-nedidactice.pdf
mutat la Universitatea / Personal

Regulament-de-acordare-gradatii-merit-pt-pers-didactic-auxiliar.pdf
mutat la Universitatea / Personal

Regulament gradatii de merit cadre didactice.pdf
mutat la Universitatea / Personal

Regulament sanatate si securitate in munca.pdf
mutat la Universitatea / Personal

Metodologie state functii.pdf
mutat la Universitatea / Personal

Activitate financiar-contabilă a UAUIM

Mutat la Informații de interes public:
https://www.uauim.ro/informatii-interes-public/

Declarații de avere

Mutat la Informații de interes public:
https://www.uauim.ro/informatii-interes-public/