UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

Plan de învățământ 2018-2019, anul II (sem. 3 și 4)

Facultatea de Urbanism / Management Urban pentru Orașe Competitive
Master

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Modul 2/7 – Orașul – expansiune și servicii - 10cr - conf.dr.arh. Cătălin Sârbu
1. UT-80 Expansiune urbană și intercomunalitate DF 2C - 28 4 - prof.dr.arh Cătălin Sârbu
2. UT-120 Dezvoltare regională în UE și România DS 2C - 28 4 - conf.dr.arh Gabriel Pascariu
3. UT-37 Servicii publice și echipare tehnico-edilitară DTD 1L - 14 2 - prof.dr. Ioan Bica
Modul 2/8 – Individ, societate, oraș - 8cr - dr.ist. Adrian Majuru
4. UP-56 Antropologie urbană DC 2C - 28 4 - dr.ist. Adrian Majuru
5. UT-41 Politici economice, bugete publice și finanțări de proiecte DC 1C+1L - 28 4 -
Modul 2/9– Domenii și direcții de acțiune prioritare în dezvoltarea urbană actuală - 12cr - conf.dr.arh. Monica Rădulescu
6. UT-43 Politici funciare DC 1C - 14 2 - conf.dr.arh Liviu Ianăși
7. UT-88 Politici și planuri de mobilitate DTD 2C+1L - 42 5 - conf.dr.arh. Mihaela Negulescu
8. UT-45 Dezvoltare economică locală - Instituționalitate în managementul urban DF 1C - 14 2 - lect.dr.arh. Simona Munteanu
9. UT-46 Reînnoire urbană - Spațiul urban ca produs DF 1P - 14 3 - conf.dr.arh. Monica Rădulescu
Modul 2/10 - Practică - 5cr - lect.dr.arh. Liviu Ianăși
10. UT-56 Practică profesională DS - 7L 98 - 5 conf.dr.arh Liviu Ianăși
Modul 2/11 – Cercetare îndrumată - 25cr - lect.dr.arh. Liviu Ianăși
11. UT-70 Urbanism comparat - SUA-Franța-Marea Britanie DC - 1C 14 - 2
12. UP-70 Cercetare îndrumată: orașul - subiect pentru studiul de caz DS - 2L 28 - 3 prof.dr.arh. Constantin Enache
13. UT-54 Proiect disertație DS - 4P 56 - 20 conf.dr.arh Liviu Ianăși
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 15 14 406 30 30  
14.   Susținere disertație - 10
Simboluri departamente
UTPlanificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
UPProiectare Urbană și Peisagistică
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DTDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/