Plan de învățământ
Management Urban pentru Orașe Competitive, anul 2 de master, 2023-2024

master / 2 ani

Grafic activități:
MOC2 grafic 2023-2024.xlsx

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Max. ore online Titular
S1 S2 S1 S2
Modul 2/7 – Orașul – expansiune și servicii - 10cr - prof.dr.arh. Cătălin Sârbu
1. UT-80 Expansiune urbană și intercomunalitate DF 2C - 28 4 - 13 lect.dr.arh Andrei Mitrea
2. UT-120 Dezvoltare regională în UE și România DS 2C - 28 4 - 13 conf.dr.arh Gabriel Pascariu
3. UT-37 Servicii publice și echipare tehnico-edilitară DD 1L - 14 2 - 5 Dep. PUDT, asist.dr.urb. Laura Tucan
Modul 2/8 – Individ, societate, oraș - 8cr - dr.ist. Adrian Majuru
4. UP-56 Antropologie urbană DC 2C - 28 4 - 13 dr.ist. Adrian Majuru
5. UT-52 Operațiuni de urbanism și dezvoltare economică DC 2C - 28 4 - 13 conf.dr.arh. Liviu Ianăși
Modul 2/9– Domenii și direcții de acțiune prioritare în dezvoltarea urbană actuală - 12cr - prof.dr.arh. Monica Rădulescu
6. UT-43 Politici funciare DC 1C - 14 2 - 6 prof.dr.arh Monica Rădulescu
7. UT-88 Politici și planuri de mobilitate DD 2C+1L - 42 5 - 13+5 prof.dr.arh. Mihaela Negulescu
8. UT-45 Dezvoltare economică locală DF 1C - 14 2 - 6 conf.dr.arh. Simona Munteanu
9. UT-46 Reînnoire urbană DF 1P - 14 3 - 5 prof.dr.arh. Monica Rădulescu
Modul 2/10 - Practică - 5cr - conf.dr.arh. Liviu Ianăși
10. UT-56 Practică profesională DS - 7L 98 - 5 34 conf.dr.arh Simona Munteanu
Modul 2/11 – Cercetare îndrumată - 25cr - conf.dr.arh. Liviu Ianăși
11. UT-70 Urbanism comparat DC - 1C 14 - 2 6 lect.dr.arh. Andrei Mitrea
12. UP-70 Cercetare îndrumată DS - 2L 28 - 3 10 lect.dr.urb. Adrian Cioangher
13. UT-54 Proiect disertație DS - 4P 56 - 20 20 conf.dr.arh Simona Munteanu
Total ore obligatorii / credite 15 14 406 30 30
14.   Susținere disertație - 10
Simboluri departamente
UPProiectare urbană și peisagistică
UTPlanificare urbană și dezvoltare teritorială
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Llucrări
Pproiectare