PID-117 Atelier arhitectură (5.1)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul V, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 7
Titular:
conf. Cristina Pană
Obiective:
- capacitate de sinteză a informațiilor privind spațiile contemporane de învățământ (studii de caz) și de analiză a spațiului existent: volumetrie, constrângeri tehnice (structură, instalații)
- abilitatea de a dezvolta o soluție optimă din punct de vedere al organizării funcționale, de a exprima un concept de la compoziția de ansamblu până la detalii
- integrarea în proiectare a noțiunilor teoretice de la cursurile de specialitate
- colaborarea în cadrul echipei de proiectare
- parcurgerea tuturor etapelor de proiectare: analiză, tema de proiectare, concept, compoziție, rezolvare funcțională, studiu pe machetă, detaliere, redactare grafică și prezentare publică
Conținut:
Proiectul pentru spatii de învățământ contemporane are ca amplasament mansarda corpului nou al UAUIM, este un proiect de concept/idee în care studenții sunt si beneficiari, și proiectanți.
Fiecare echipă va propune o temă cu funcțiuni pentru studenti și/sau profesori, atât spații comune, cât și diverse spații de studiu individual, discuții în echipe, relaxare etc., fiind un prim exercițiu de întocmire a temei pentru proiectul de diplomă.
Funcțiunile propuse prin temă vor fi argumentate prin analiză SWOT, analiza contextului de ansamblu, sondaje de opinie pentru stabilirea necesităților și dorințelor beneficiarilor.
Metoda de predare:
- prelegeri
- vizitarea sitului, analiză
- cercetare documentară individuală
- prospectarea pieței de produse specifice: finisaje, textile, mobilier, corpuri de iluminat
- îndrumare în atelier
- prezentări intermediare
Mod de evaluare:
- susținerea proiectului la panou în fața juriului format din îndrumătorii de atelier și 2 invitați
- nota finală se calculează ca o medie a notelor de la prezentarea intemediară și cea finală
Bibliografie minimală:
Eisenmann, Peter - Koolhaas, Rem - Super-critic, Pro Cultura, București, 2020
Higgins, Ian – Spatial Strategies for Interior Design, Lawrence King Publishing, 2015
Holl, Steven - Color, Light, Time, Lars Muller Publishers, 2012
Neufert, Ernst - Manualul arhitectului, Editura Alutus, 2004
Pallasmaa,Juhani - Privirea care atinge. Arhitectura și simțurile, Editura Arhitext, 2015
Zumthor, Peter - Atmosfere, Editura Arhitext, 2019
100 Buildings - Rizzoli New York, 2017

Interior Design, Detail, The Plan, Architectural Lighting