PID-48 Practică în birou de proiectare

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul IV, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2L | Credite ECTS: 2
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
conf. Cristina Pană
Colectiv:
Obiective:
- capacitate de adaptare de la proiectul de școală la proiectarea reală, în cadrul unui birou de arhitectură ales de către studenți - colaborarea cu alți specialiști - online - întâlniri cu beneficiarii - online - studii de piață – finisaje, mobilier, materiale, echipamente și accesorii - vizite pe șantier – trecerea de la proiectare la execuție, corelarea etapelor proiectului de interior, inclusiv cu dispoziții de șantier, schițe la mâna liberă
Conținut:
- întocmirea unui caiet de practică – vizat de biroul de arhitectură - schițe și planșe din proiecte - fișe tehnice - finisaje, mobilier, materiale, echipamente și accesorii studiate - fotografii cu diferite etape de execuție pe șantier
Metoda de predare:
- proiectare sub îndrumarea angajatorului - studiu individual - vizite pe amplasament
Mod de evaluare:
- evaluarea online a caietului de practică de către juriul format din îndrumătorii de la atelier
Bibliografie minimală:
Neufert, Ernst - Manualul arhitectului, Editura Alutus, 2004