Stagiu de practică profesională

SP6-1 Stagiu de practică profesională

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul VI, sem 1, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 34L | Credite ECTS: 20

Regulament 2020-2021

Regulament stagiu practica profesionala.pdf
Anexa 1 - Conventia de stagiu.pdf
Anexa 2 - Raport.pdf

Submission professional internship file 2020-2021

Submission professional internship.pdf

Predare dosar practica profesionala 2020-2021

Predare dosar practica profesionala.pdf

Fișa disciplinei

Departament:
Sinteza Proiectării de Arhitectură
Titular:
conf.dr.arh Horia Moldovan
Obiective:
1) Cunoasterea legislatiei specifice in vigoare pentru arhitectura si urbanism .
2) Cunoasterea procedeelor de demarare a procesului de proiectare .
3) Asimilarea tehnicilor de redactare a pieselor scrise si desenate pentru fazele de proiectare specifice,conform legislatiei in vigoare .
4) Participarea la urmarirea de santier in toate fazele acesteia,cu indrumarea de rigoare .
5) Acceptarea rigorilor lucrului in colectiv si asumarea responsabilitatii pe sarcina de proiectare .
Conținut:
1) Arhitectura de obiect ( civila ),cu toate fazele de urbanism aferente si faze de detalii .
2) Arhitectura de interior,pana la detalii de finisaj si mobilier
3) Design de obiect
4) Restaurare de arhitectura
5) Cercetare de arhitectura
6) Concursuri de arhitectura
Metoda de predare:
Participare directa la procesul de proiectare prin activitate zilnica ,timp de trei luni,in firme private de arhitectura,urbanism sau design .
Mod de evaluare:
Prin examinare teoretica si cercetarea portofoliului de proiecte la care studentul a participat efectiv intr-un colocviu cu credite si note dela 1 la 10.Examinarea se face de catre o comisie de cadre didactice .
Observații:
Durata practicii de proiectare este corect stabilita la trei luni,pentru a permite studentilor elaborarea in conditii optime a lucrarilor de licenta

modifică