SP6-1 Stagiu de practică profesională

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul VI, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: - | Credite ECTS: 20

Fișa disciplinei

FA-A SP6-1 Stagiu de practica profesionala.pdf
Departament:
Sinteza proiectării de arhitectură
Titular:
conf.dr.arh. Magda Stănculescu
Limba de predare:
română
Obiective:
1) Cunoasterea legislatiei specifice in vigoare pentru arhitectura si urbanism .
2) Cunoasterea procedeelor de demarare a procesului de proiectare .
3) Asimilarea tehnicilor de redactare a pieselor scrise si desenate pentru fazele de proiectare specifice,conform legislatiei in vigoare .
4) Participarea la urmarirea de santier in toate fazele acesteia,cu indrumarea de rigoare .
5) Acceptarea rigorilor lucrului in colectiv si asumarea responsabilitatii pe sarcina de proiectare .
Conținut:
1) Arhitectura de obiect ( civila ),cu toate fazele de urbanism aferente si faze de detalii .
2) Arhitectura de interior,pana la detalii de finisaj si mobilier
3) Design de obiect
4) Restaurare de arhitectura
5) Cercetare de arhitectura
6) Concursuri de arhitectura
Metoda de predare:
Participare directa la procesul de proiectare prin activitate zilnica ,timp de trei luni,in firme private de arhitectura,urbanism sau design .
Mod de evaluare:
Prin examinare teoretica si cercetarea portofoliului de proiecte la care studentul a participat efectiv intr-un colocviu cu credite si note dela 1 la 10.Examinarea se face de catre o comisie de cadre didactice .
Observații:
Durata practicii de proiectare este corect stabilita la trei luni,pentru a permite studentilor elaborarea in conditii optime a lucrarilor de licenta