SP6-5 Studiu de fundamentare a prediplomei

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul VI, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2P | Credite ECTS: 4

Comisii

Comisii sf 02.2024.pdf

Înscrieri

Studentii care nu vor sustine examenul de finalizare a studiilor, insa doresc sa sustina Studiul de fundamentare a prediplomei, se vor inscrie pe adresa de mail alina.sinteza@uauim.ro pana pe 14 ianuarie 2024.

Emailul trebuie sa contina obligatoriu:
- numele/prenumele studentului;
- numarul matricol;
- numele indrumatorului de diploma.

Procedura si regulament studiu de fundamentare prediploma

Procedura Regulament studiu de fundamentare 02.2024.pdf

Repartizare si predare 07.02.2024 - 09.00 AM

Studiu de fundamentare prediploma - repartizare predare.pdf

Fișa disciplinei

FA-A SP6-5 Studiu de fundamentare a prediplomei.pdf
Departament:
Sinteza proiectării de arhitectură
Titular:
conf.dr.arh. Magdalena Stănculescu
Limba de predare:
română
Obiective:
Scopul principal al acestui proiect este acela de a pregăti - fundamenta mai bine examenul - proiectul de finalizare a studiilor. Acesta reprezintă un studiu de analiză și evaluare a problemelor ce constituie nucleul propunerilor pentru examenul de diploma. Studentul va trebui ca prin acest proiect sa argumenteze: oportunitatea intervenției, problemele rezolvate prin tema si prin proiectul propus, aspectele legate de sustenabilitatea si inovația acestuia.
Conținut:
C.1. Analiza situației existente
C.2. Propunere inițială pentru tema de proiect
C.3. Propuneri de reglementari urbanistice - arhitecturale
C.4. Propuneri de intervenție arhitectural-urbanistică
Metoda de predare:
Studiu individual cu indrumare
Mod de evaluare:
Condiția de promovabilitate a proiectului este obținerea in urma jurizării a notei minime 5, inclusiv.