SP6-5 Studiu de fundamentare a prediplomei

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul VI, sem 1, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2P | Credite ECTS: 4

Fișa disciplinei

Departament:
Sinteza Proiectării de Arhitectură
Titular:
conf.dr.arh Magdalena Stănculescu
Obiective:

Scopul principal al acestui proiect este acela de a pregăti - fundamenta mai bine examenul - proiectul de finalizare a studiilor. Acesta reprezintă un studiu de analiză și evaluare a problemelor ce constituie nucleul propunerilor pentru examenul de diploma. Studentul va trebui ca prin acest proiect sa argumenteze: oportunitatea intervenției, problemele rezolvate prin tema si prin proiectul propus, aspectele legate de sustenabilitatea si inovația acestuia.

Conținut:

C.1. Analiza situației existente
C.2. Propunere inițială pentru tema de proiect
C.3. Propuneri de reglementari urbanistice - arhitecturale
C.4. Propuneri de intervenție arhitectural-urbanistică

Metoda de predare:

Studiu individual cu indrumare

Mod de evaluare:

Condiția de promovabilitate a proiectului este obținerea in urma jurizării a notei minime 5, inclusiv.