SP6-5 Studiu de fundamentare a prediplomei

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul VI, sem 1, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2P | Credite ECTS: 4

Predare

Sfdp 2023 - linkuri editare comisii.pdf

Jurizarea acestui proiect se va desfășura în data de 6-7 februarie 2023, în cadrul unor comisii stabilite de catre decanat.

Predarea lucrărilor se va face online (conform fisierului SFDP 2023 - linkuri editare comisii):
LUNI 6 februarie 2023 pana in ora 9.00 (pentru toti studentii);
si in format fizic, pana la ora 9.00 in data sustinerii direct la comisia în care sunteți repartizați, urmând apoi susținerea obligatorie a proiectului, de către fiecare student, într-o ordine comunicată.

Susținerea este publică, prezentările proiectelor se vor face cu ceilalți studenți de față.

Comisii

Comisii studiu de fundamentare.pdf

Inscrieri

Anunt inscriere.pdf

Procedura si regulament studiu de fundamentare prediploma

Procedura Regulament studiu de fundamentare 02.2023.pdf

Repartizare comisii jurizare studiu de dundamentare prediploma

Repartizare comisii - jurizare studiu de fundamentare a prediplomei.pdf

Fișa disciplinei

Departament:
Sinteza Proiectării de Arhitectură
Titular:
conf.dr.arh. Magdalena Stănculescu
Obiective:

Scopul principal al acestui proiect este acela de a pregăti - fundamenta mai bine examenul - proiectul de finalizare a studiilor. Acesta reprezintă un studiu de analiză și evaluare a problemelor ce constituie nucleul propunerilor pentru examenul de diploma. Studentul va trebui ca prin acest proiect sa argumenteze: oportunitatea intervenției, problemele rezolvate prin tema si prin proiectul propus, aspectele legate de sustenabilitatea si inovația acestuia.

Conținut:

C.1. Analiza situației existente
C.2. Propunere inițială pentru tema de proiect
C.3. Propuneri de reglementari urbanistice - arhitecturale
C.4. Propuneri de intervenție arhitectural-urbanistică

Metoda de predare:

Studiu individual cu indrumare

Mod de evaluare:

Condiția de promovabilitate a proiectului este obținerea in urma jurizării a notei minime 5, inclusiv.