Studiu de fundamentare a prediplomei

SP6-5 Studiu de fundamentare a prediplomei

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul VI, sem 1, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2P | Credite ECTS: 4

Susținere

Comisii studiu de fundamentare.pdf
Repartizarea studentilor in comisii sf.pdf
Sfpd - linkuri editare comisii.pdf
Comisii studiu de fundamentare - linkuri zoom.pdf

Înscrieri ianuarie 2021

Studentii care nu vor sustine examenul de finalizare a studiilor, insa doresc sa sustina Studiul de fundamentare a prediplomei, se vor inscrie pe adresa de mail alina.sinteza@uauim.ro pana vineri, 22 ianuarie 2021.
Mailul trebuie sa contina obligatoriu:
- numele/prenumele studentului;
- numarul matricol;
- numele indrumatorului de diploma.

Procedură

Procedura Regulament studiu de fundamentare.pdf

Fișa disciplinei

Departament:
Sinteza Proiectării de Arhitectură
Titular:
conf.dr.arh Magdalena Stănculescu
Obiective:
Scopul principal al acestui proiect este acela de a pregăti - fundamenta mai bine examenul - proiectul de finalizare a studiilor. Acesta reprezintă un studiu de analiză și evaluare a problemelor ce constituie nucleul propunerilor pentru examenul de diploma. Studentul va trebui ca prin acest proiect sa argumenteze: oportunitatea intervenției, problemele rezolvate prin tema si prin proiectul propus, aspectele legate de sustenabilitatea si inovația acestuia.
Conținut:
C.1. Analiza situației existente
C.2. Propunere inițială pentru tema de proiect
C.3. Propuneri de reglementari urbanistice - arhitecturale
C.4. Propuneri de intervenție arhitectural-urbanistică
Metoda de predare:
Studiu individual cu indrumare
Mod de evaluare:
Condiția de promovabilitate a proiectului este obținerea in urma jurizării a notei minime 5, inclusiv.

modifică