Orar și structură an universitar

Anul 1

Studii universitare avansate

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline fundamentale obligatorii - Activități formative de bază - 24 ECTS - prof. em. dr. arh. Mariana Eftenie
1. SDU-1 Abordări metodologice în teoria urbanistică din perspectiva exigențelor actuale ale tezelor de doctorat DF 2C - 28 4 - prof. em. dr. arh. Mariana Eftenie
2. SDU-2 Tehnici de diseminare orală și scrisă a informației științifice DF 2C - 28 4 - prof. dr. ecol., dr. geogr., habil.urb. Alexandru-Ionuț Petrișor
3. SDU-3 Management, mentalitate, maturitate DF 2C - 28 4 - dr. ist. Adrian Majuru
4. SDU-4 Etică și integritate academică DF - 2C 28 - 4 prof. dr. ecol., dr. geogr., habil.urb. Alexandru-Ionuț Petrișor
5. SDU-5 Teorii în și despre urbanism. Paradigme în urbanism DF - 2C 28 - 4 prof. dr. arh. Cătălin Sârbu
6. SDU-6 Noi tendințe de evaluare a patrimoniului arhitectural urbanistic și peisagistic DF - 2C 28 - 4 prof. em. dr. arh. Florin Machedon
Discipline de specialitate la alegere - min.4 ECTS - prof. em. dr. arh. Cătălin Sârbu
7. SDU-7 Ecologie urbană și teritorială DS 1C - 14 2 - prof. dr. ecol., dr. geogr., habil.urb. Alexandru-Ionuț Petrișor
8. SDU-8 Metode de analiză statistică folosite în cercetarea fenomenelor teritoriale DS 1C - 14 2 - prof. dr. ecol., dr. geogr., habil.urb. Alexandru-Ionuț Petrișor
9. SDU-9 Proiectare și planificare eco-durabilă DS 1C - 14 2 - conf./CSI dr. arh. Vasile Meiță
10. SDU-10 Dimensiunea psihologică - parte a fenomenului urban DS - 1C 14 - 2 prof. em dr. arh. Mariana Eftenie
11. SDU-11 Noțiuni de urbanism în limba franceză DS - 1C 14 - 2 prof. em. dr. arh. Mariana Eftenie
12. SDU-12 Legislație comparată în urbanism și amenajarea teritoriului DS - 1C 14 - 2 conf./CSI dr. arh. Vasile Meiță
13. SDU-13 Managementul urbanismului în administrația publică DS - 2C 28 - 4 lect. dr. arh. Dragoș Horia Buhociu
Total ore obligatorii / credite 9 11 280 18 22
Discipline specializate facultative - conf./CSI dr. arh., habil. urb. Vasile Meiță
14. SDU-14 Logică și rigoare în abordarea de urbanism DC 1C - 28 2 - prof. em. dr. arh. Alexandru Sandu
15. SDU-15 Limbajul orașului: creativitate, rigoare, expresivitate DC 1C - 14 2 - prof. dr. arh. Angelica Stan
16. SDU-16 Dezvoltarea urbană sustenabilă în contextul schimbărilor climatice DC 1C - 14 2 - prof. dr. arh. Tiberiu Florescu
17. SDU-17 Metode de cercetare creative și euristice transdisciplinare DC 1C - 14 2 - prof. dr. arh. Cerasella Craciun
18. SDU-18 Inovația și dilema planificării DC - 1C 14 - 2 lect. dr. arh. Andrei Mitrea
19. SDU-19 Interacțiune și co-participare în generarea formei urbane DC - 1C 14 - 2 prof. dr. arh. Angelica Stan
20. SDU-20 Antropologie urbană DC - 1C 14 - 2 dr. ist. Adrian Majuru
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri

Înscrierea doctoranzilor la cursurile la alegere și cele facultative se face în perioada 1 octombrie - 15 octombrie, atât pentru sem. 1 cât și pentru sem. 2. al anului curent. Un curs facultativ devine activ odată cu înscrierea a minim un sfert din totalul numărului de doctoranzi înmatriculați în anul 1.

Program individual de cercetare știintifică

Program individual de cercetare.pdf

Dezvoltarea tezei de doctorat

Referat 1: definitivarea proiectului de cercetare (propunere de teză) – 15 ECTS

Total an I: 60 ECTS


Anul 2

Program individual de cercetare știintifică

Program individual de cercetare.pdf

Dezvoltarea tezei de doctorat

Total an II: 60 ECTS


Anul 3

Program individual de cercetare știintifică

Program individual de cercetare.pdf

Dezvoltarea tezei de doctorat

Total an III: 60 ECTS