SDU-11 Noțiuni de urbanism în limba franceză

Școala doctorală de urbanism
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină la alegere | Ore/săptămână: 1C | Credite ECTS: 2
Titular:
prof. em. dr. arh. Mariana Eftenie
Obiective:
Literatura de specialitate in limba franceza din arealul teoretic si practic in domeniul urbanismului, cuprinde si trateaza teme de referinta cu caracter fundamental. Particularitatile conceptelor specifice, necesar a fi cunoscute si corect utilizate; exigenta oportuna pentru specialistii in domeniu, indeosebi, pentru cei implicati in studii universitare, argumenteaza insusirea unui „vocabular tehnic” in aceasta limba. Deoarece, pentru ca studiul bibliografic este un obiectiv stiintific si didactic de referinta privind elaborarea tezei de doctorat, pe de o parte. Pentru ca literatura franceza de specialitate ‚aduce’ nominalizari, denumiri – unele ‚intraductibile’- sau care prin traducere in alte limbi au un alt sens decat cel initial. Ceea ce perturba / modifica conotatia initiala a conceptului respectiv, cu consecinte in acuratetea exercitiului stiintific, pe de alta parte. In consecinta, unul dintre obiectivele cursului este cel al cunoasterii / insusirii unui ‚glosar minimal dar‚ fundamental de termeni, necesar studiului bibliografic si cercetarii doctorale in ansamblul sau.
Conținut:
Cursul este alcatuit din doua module si anume:

1. Punerea in discutie, printr-o analiza comparata, a aspectelor esentiale ale teoriei urbanistice in raport evolutia temporal-istorica si cu reflectarea in literatura de specialitate franceza. Argumentarea necesitatii intelegerii corecte a conotatiei ‚esentiale’ a conceptelor urbanistice.
Alcatuirea unui ‚Glosar de termeni’ uzuali pentru specialistii in urbanism in limba franceza

2. Identificarea particularitatilor conceptuale pentru tezele de doctorat ale studentilor drd. rezultate din studiul bibliografic individual – cu rezonanta in literatura de specialitate in limba franceza si / sau in traduceri din aceasta limba. Aprofundarea si intelegerea diferentelor posibile de sens, interpretare, conotatii posibil a fi intalnite in traduceri din texte de specialitate in limba franceza, intr-o alta limba.
Metoda de predare:
Cursul este alcatuit din prezentari/prelegeri; dezbateri in concordanta cu temele propuse, prin comentarea unor bibliografii recomandate si /sau puse in discutie de catre cursanti.
Mod de evaluare:
Evaluarea se face in sistem continuu prin acumularea punctajului obtinut ca urmare a prezentarea unor subiecte, teme, in relatie cu obiectivele si continutul cursului.
Bibliografie minimală:
- MERLIN Pierre, CHOAY Francoice - „Dictionnaire de L’urbanisme et de
L’Amenegement” Ed. Presses Universitaires de France, 1996 Ed. II.
- ARTIGUES Jaque „Processus de conception et domaines d’analyse” Ed. METE
France 1991
- BOUDON Philippe „Architecture et Architecturologie. Essai d’epistemologie
de l’Architecture ”Ed. Bourdas, Paris, 1991
- LACAZE Jean Paul „Les methodes de lÚrbanisme” Ed. Presses
Universitaires de la France, 1990
- EFTENIE Mariana „Conception et Comportement dans l’éspace construit’ Ed.
UAUIM Bucarest 2019