SDU-1 Abordări metodologice în teoria urbanistică din perspectiva exigențelor actuale ale tezelor de doctorat

Școala doctorală de urbanism
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 4
Titular:
prof. em. dr. arh. Mariana Eftenie
Obiective:
Familiarizarea studentilor doctoranzi cu ‚vocabularul’ conceptual de referinta in teoria urbanistica. Particularitati versus generalitati metodologice de cercetare si studiu; Caracterul inter / transdisciplinar al domeniului urbanistic si consecintele in planul cercetarii: documentarea, informarea bibliografica selectiva; coroborarea informatiilor din perspectiva obiectivelor stiintifice ale studiului doctoral.
Conținut:
Raspunsul cercetarii doctorale in domeniul urbanismului la cerintele privind cercetarea stiintifica performanta, presupune abordarea unor teme de cercetare competitive si de pe pozitii de cunoastere „la varf”a tendintelor/dezideratelor actuale. Interdisciplinaritatea autentica isi gaseste locul in acest context iar punerea de problema in sensul propus de curs sunt atinse aceste deziderate.

Tematica generala a cursului se inscrie oportun in actualitate, in tendintele corepunzand cercetarii stiintifice academice si nu numai. In cadrul cursului sunt puse in discutie, printr-o tratare comparata critic, metodologii specifice de investigare si interpretare sistemica a informatiilor; punerea in ecuatie a unei ‚Scheme logice’ a exercitiului doctoral.

Cursul este alcatuit din trei capitole/module considerate fiecare un subiect de studiu.
1. Componenta metodologica – intelegerea in actualitate si din perspectiva coroborata din punct de vedere stiintific; limite si disponibilitati, delimitari conceptuale si conventii stiintifice acceptate
2. Identificarea componentelor / etapelor definitorii ale demersului stiintific propriu elaborarii tezei de doctorat in urbanism; metode privind documentarea bibliografica in concordanta cu tema studiata; articularea sistemica a informatiei stiintifice; alcatuirea ‚algoritmului’de cercetare; structurarea etapelor de studiu in sistem deschis.
3. Metode de studiu interdisciplinar cu aplicabilitate la subiectele/temele de cercetare doctorala ( ale studentilor drd).
Metoda de predare:
Cursul este alcatuit din prezentari/ prelegeri si dezbateri pe marginea unor subiecte/teme anuntate si /sau prin comentarea sintetizarii unei bibliografii recomandate in concordanta cu temele studiate in cadrul tezelor de doctorat ale studentilor drd participanti.
Mod de evaluare:
Evaluarea activitatii studentilor drd reprezinta un proces continuu, desfasurat pe intregul parcurs al semestrului. Punctajul acumulat cuprinde aprecieri privind participari pe parcurs ( interventii orale, subiecte propuse pentru dezbateri, inclusiv prezenta la cursuri, etc
Bibliografie minimală:
BALANESCU O. Redactare de texte. Cum sa scriem corect un text Ed. Ariadna ‚98. 2015
ECO. U. Cum se face o teza de licenta. Ed. Polirom 2020
DIACONU – Metode cantitative de cercetare. Designuri si aplicatii in stiintele sociale.
GERASIM L. Ed. Polirom 2022. ( publicata si in editie digitala . www.polirom.ro)
CURELARU M.
MAIRAN C.
Observații:
Avand ca obiectiv principal adaptarea informatiilor specifice someniului abordat in cadrul Cursului la temele tezelor de doctorat in curs de elaborare, vom adopta, in consecinta, subiectele dsicutate din aceasta perspectiva