SDU-13 Managementul urbanismului în administrația publică

Școala doctorală de urbanism
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 4
Titular:
lect. dr. arh. Dragoș Horia Buhociu
Obiective:
Înțelegerea corectă și completă a subiectului de studiu - abordarea urbanismului în sectorul public
Identificarea autorităților publice responsabile pentru procesele teritoriale și urbane
Identificarea actelor normative în domeniu și înțelegerea relațiilor dintre acestea
Utilizarea în sens administrativ a documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism
Conținut:
Modul A. Structura instituțională a administrației publice în domeniul urbanismului
A1. Structura administrației publice în Romania
A2. Structuri de specialitate în domeniul urbanismului
A3. Relații funcționale în administrație la nivel de UAT
A4. Abordarea urbanismului în administrație în viitor
Modul B. Analiza comparată a legislației naționale de urbanism
B1. Tipuri de planificare: roman-continental vs. anglo-saxon
B2. Cadrul normativ național general
B3. Cadrul normativ național specific
B4. Dinamica actuală a legislației de urbanism
Metoda de predare:
14 cursuri a cate 2 ore fiecare, astfel: Prelegere (cca. 2/3 din timp), Discuție colectivă critică (cca. 1/3 din timp)
Mod de evaluare:
Lucrare individuală de sinteză, în relație directă cu subiectul tezei
Bibliografie minimală:
Buhociu, D.H. (2012), Planificarea strategică a frontului la apă urban. Elemente de dezvoltare în sistemul urban Brăila-Galați, Editura Universitară Ion Mincu, București
Crăciun, C. (2010), Culegere de documente legislative în domeniul peisajului natural, antropic și cultural, în amenajarea teritoriului și în urbanism, Editura Universitară Ion Mincu, București
*** Legislație - Codul administrativ, Codul civil, Legea 50/1991, Legea 350/2001 etc.