SDU-5 Teorii în și despre urbanism. Paradigme în urbanism

Școala doctorală de urbanism
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 4
Titular:
prof. dr. arh. Cătălin Sârbu
Obiective:
Cursul urmărește prezentarea teoriilor referitoare la urbanism intr-o dublă accepțiune: din perspectiva autoreflexivă privnd înțelegerea domeniului și a continuei reformulări și nuanțări a acestuia, cât și din poziția câtorva puncte de vedere din afara câmpului strict al practicii privind planificarea orașului și a teritoriului.

Se urmărește dezvoltarea unei gândiri critice asupra profesiei de urbanism și deschiderea către formarea unui grad complex de înțelegere al evoluțiilor ideilor fundamentale legate de planificarea așezărilor umane și a teritoriului și sprijin pentru identificarea și consolidarea unora dintre ideile valoroase care pot argumenta suplimentar rezultatele cercetării doctorale pe care o vor desfășura toți studenții în vederea întocmirii tezei de doctorat.
Conținut:
Temele abordate vizează:
- Teorie și practică în urbanism. Specificitatea teoriei în urbanism în raport cu fenomenul tranziției din teritoriul ideilor către exigențele practice ale profesiei.
- Teorii în urbanism ca reflexe ale contextului mediului social – economic în raport cu locul și perioada lor de lansare.
- Teorii despre urbanism și oraș din perspectiva socio-umana. Incercări de creare a unor noi teorii privind orașul, ca expresie a demersurilor de nuanțare a înțelegerii fenomenului urban.

Cursul va conține:
- Introducere curs teorie
- Referințe generale despre teorie
- Teoria si urbanismul
- Planificarea urbana în raport cu teoria
- Teoria si urbanismul – cercetarea
- Teorii urbanism
- Teorii urbanism – morfologie
- Teorii factorii localizarii - urbanism-economie
- Teorii urbanism-complexitate
- Istoria planificarii urbane
- Teorii ale planificarii urbane
- Teorii politici dezvoltare urbana
- Teorii ale urbanismului- sociologie-arta
Metoda de predare:
Prelegeri cu suport Power Point, discuții.
Mod de evaluare:
Lucrări individuale prin care se solicită studentului doctorand identificarea și corelarea subiectului propus de către fiecare student pentru cercetarea doctorală, precum și a temelor dezvoltate pe parcursul studiului cu unele dintre teoriile prezentate în cadrul cursului.

Tema de cercetare doctorală la care se va face referire pe parcursul aceste lucrări vor fi aceia propusă la examenul de admitere la doctorat și dezvoltată până la momentul elaborării acestei lucrări și care vor fi relaționate cu teoriile în și despre urbanism. Acestea vor fi selectate de către studenți din cadrul suportului de curs pus la dispoziție, precum și din cadrul listei cuprinzlucrările bibliografice precizate în tema.
Bibliografie minimală:
(bibliografia extinsa este detaliată în tema lucrarii de absolvire a acestui curs)
1. Benevolo, Leonardo, La ville dans l’histoire Europeene, Editions du Seuil, Paris, 1993
2. Choay, Francoise, L'Urbanisme - utopies et realites -Ed. du Seuil1965
3. Doxiadis, Constantinos A., Architecture in transition - Ed. Hutchinson of Lonon 1963
4. Le Corbusier, Urbanisme, Les editions G. Cres &C.ie, Paris,1924
5. Mumford, Lewis, The city in history, Harcourt, Brace & World, inc, New York, 1961
6. Rosenau Helen, The Ideal City – its architectural evolution, Studio Vista, 1974
7. Toynbee, Arnold, Orașele în mișcare, Editura Politică, București, 1979
8. Maciocco, G. (Ed.) Springler, (2008), The Territorial Future of the City
9. Sârbu, Cătălin, Teme și dileme în cercetarea de urbanism și amenajare a teritoriului, p59-62, în Urbanismul serie nouă, nr 19/2015 – Cercetare în urbanism și amenajare a teritoriului
10. Sârbu, Cătălin Approach levels of spatial planning in Romania or What is happiness, în Revista Urbanism. Arhitectură. Construcții Vol. 4, nr. 2 / 2013, ISSN 2069-0509 (print) / 2069-6469 (on-line), Editată de către Institutul Națoinal de Cercetare – Dezvoltare Urbanincerc, București, pag. 19 - 26
11. Vorker M. Welter, Biopolis – Patrick Geddes and the city of life, The MIT Press, Cambridge Massachusetts, 2002
12. Michel Foucault, Des espaces autres – Heterotropies, 1967 , Architecture, Mouvement, Continuité, n°5, octobre 1984, pp. 46-49
13. General system theory, Ludwig von Bertalanffy, George Braziler, New York, 1968
14. Manuel Castells, a Network theory of power, in International Journal of communication 5 (2011), pp 773-787
15. Juval Portugali, Egbert Stolk, Han Meyer, Ekim Tan (Ed), Complexity Theories of cities have come to age – An overview with implications to urban planning and design, Springler – Verlag Berlin Heidelberg, 2012
16. Thomas S. Kuhn, The structure of scientific revolution, International encyclopedia of unified sciences, The University of Chicago, 1962 – 1970
17. Andreas Faludi, Planning Theory, Pergamon Press, Oxford...Frankfurt, 1973
18. Andreas Faludi (Ed), Territorial cohesion and the European Model of society, Lincoln Institue of land policy, Cambridge Massachisetts, 2007
19. Christopher Alexander, The nature of order – A vision of a livinf world, The Center for Environmental Structure, Berkeley, California, 1980 – 2004
20. Nigel Taylor, Urban Planning Theory since 1945, Sage Publications, London, 1998
21. Henry Lefebvre, The urban revolution, University of Minnesota Press, 2003
22. Henry Lefebvre, Writings on cities, Blackwell, Oxford UK, 1996
23. Claude S. Fischer, Toward a Subcultural Theory of UrbanismThe American Journal of Sociology, Vol. 80, no. 6, (Mai 1975), pp 1319 – 1341, The University of Chicago Press
24. Michael Storper, Michael Manville, Behaviour, Preferences and Cities: Urban Theory and Urban Resurgence, in Urnam Studoes, SAGE Publications, 2006, 43 (8), pp 1247 – 1274